Вимоги до оформлення розділу до колективної монографії

 1. Текст необхідно подавати у файлах, сформованих у Microsoft Word (docx).
 2. Матеріал оформлюють на листах формату А4 (210 х 297 мм) з полями 2 см з усіх сторін; абзацний відступ – 1,25 см, інтервал тексту – одинарний. Обсяг матеріалу – 15–25 сторінок.
 3. Шрифт Times New Roman, розмір 16.
 4. На початку розділу подається така інформація з вирівнюванням по центру напівжирним:
  • назва розділу (прописні літери)
  • ім’я та прізвище автора (авторів) у форматі: «Тарас ШЕВЧЕНКО»
  • назва установи, яку представляє автор (автори); країна
  • ORCID автора (авторів)
 5. Далі через відступ в 1 рядок наводять основний текст розділу.
 6. У матеріалі розділу повинні міститись такі обов’язкові структурні елементи (без виділення в тексті):
  1. Вступ.
  2. Огляд літератури.
  3. Методологія.
  4. Результати та їх обговорення.
  5. Висновки.

Список використаних джерел (оформлюють за вимогами ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

 

Розділ до англомовної монографії має бути структуровано таким чином:

 1. Introduction.
 2. Literature review.
 3. Methodology.
 4. Results and discussion.
 5. Conclusions.

References (оформлюють в APA стилі).

 

Розташування джерел у списку має бути в міру посилання в тексті. Посилання на джерела слід позначати в тексті у квадратних дужках.

Оформлення таблиць: слово «Таблиця» – вирівнювання справа, назва таблиці – вирівнювання по центру. Шрифт тексту в таблиці Times New Roman, розмір 14.

Оформлення рисунків: назва рисунку – вирівнювання по центру. Усі рисунки мають бути згруповані та заверстані в текст.

Формули мають бути в редакторі Microsoft Equantion.

 

У кінці розділу монографії слід подати список авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади. Максимальна кількість співавторів одного розділу – не більше трьох.

Монографії видаються в редакції авторів, тому матеріал має бути ретельно вичитаний. Матеріали, що не відповідають установленим вимогам, не будуть братися до розгляду.