Вимоги до оформлення тез та статей

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Обсяг тез – 1-2 повні сторінки.
Матеріали приймаються тільки робочою мовою конференції.
Основний текст для тез: шрифт – 12, інтервал – 1, відступ – 1 см, шрифт – Times New Roman. Формат аркушів А4 (210 х 297 мм).
Відступи: з лівого боку – 3 см, з інших боків – 2 см.
Номери сторінок не проставляються.

Наталія ПЕТРЕНКО
к.е.н., доцент,
Національний університет «Львівська політехніка»
natalia.q.petrenko@lpnu.ua

 

ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВИХ ПЕРСПЕКТИВ ПРОДУКТОВИХ ІННОВАЦІЙ

 

Список джерел оформляється відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015). Посилання в тексті на літературу подається в квадратних дужках, наприклад: [3, с. 10].

Тези студентів приймаються тільки у співавторстві з науковим керівником.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

За результатами конференції можна опублікувати статтю у фаховому виданні категорії Б: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління».
Вимоги до оформлення статті: http://science.lpnu.ua/uk/semi/instrukciya-dlya-avtoriv

Матеріали статей проходять обов’язкову перевірку на відсутність плагіату.

Тези та статті, що не відповідають вимогам та не подані у встановлений термін, не розглядатимуться.