Програмний комітет

ПОЧЕСНА ГОЛОВА ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ:

ЧУХРАЙ Н.І. – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зав’язків Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

 

СПІВГОЛОВИ КОМІТЕТУ:

КУЗЬМІН О.Є. – директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

КАРИЙ О.І. – завідувач кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

 

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ:

АЛЕКСЄЄВ І.В. – завідувач кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ГАЙДУК А.Б. – професор факультету міжнародного бізнесу, Хайльброннський університет (ФРН)

ЕРАЙ АЙДІН – Ph.D. St., Інститут соціальних наук університету Карабюк, (м. Карабюк, Туреччина);

ЗЕЛІНСЬКА А. – професор факультету менеджменту, комп'ютерних наук та фінансів Вроцлавського економічного університету (м. Вроцлав, Республіка Польща), д.е.н., професор;

КОЗИК В.В. – завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., професор

КРИКАВСЬКИЙ Є.В. – завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ЛІПОВСЬКИЙ М. – завідувач кафедри маркетингу Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), д.е.н., проф.

КУЛИНЯК І.Я. – голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ІНЕМ Львівської політехніки, доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

МАТКОВСЬКИЙ Р.Б. – доцент Реннської Школи Бізнесу (Ренн, Франція), к.е.н., доцент

МЕЛЬНИК О.Г. – завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

КРЕЧКО С.А. – к.е.н. , ст. викладач кафедри економіки і управління на підприємстві, Гродненський державний університет ім. Янки Купали

ПЕТРОВИЧ Й.М. – професор кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ПИРОГ О.В. – завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ПРИТУЛА Х.М. – завідувач сектором транскордонного співробітництва інституту регіональних досліджень Ім. М. І. Долішнього НАН України, д.е.н., професор

СИТНИК Й.С. – завідувач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., доцент

СИДИКНАЗАРОВ М.-А. директор Інституту сучасних досліджень, Євразійський національний університет ім. Л.Н. Гумільова, (м. Астана, Казахстан), доктор політології

ХАТІС КУСАК САМАНСІ – доцент Університету Бітліс Ерен (м. Бітліс, Туреччина)

ЯРЕМКО І.Й. – завідувач кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор