Вимоги до оформлення тез, статей і розділу монографії

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Обсяг тез – 1-2 повні сторінки.

Матеріали приймаються тільки робочою мовою конференції.

Основний текст для тез: шрифт – 12, інтервал – 1, відступ – 1 см, шрифт – Times New Roman. Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Відступи: з лівого боку – 3 см, з інших боків – 2 см. Номери сторінок не проставляються.

Петренко Н.В.

Національний університет «Львівська політехніка»

 

ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВИХ ПЕРСПЕКТИВ ПРОДУКТОВИХ ІННОВАЦІЙ

Список використаних джерел після основного тексту курсивом.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

За результатами конференції можна опублікувати статтю у фаховому виданні категорії  Б: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». Вимоги до оформлення статті: http://science.lpnu.ua/uk/semi/instrukciya-dlya-avtoriv

   

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ МОНОГРАФІЇ:

Після проведення конференції будуть опубліковані монографії за тематикою секцій конференції. Кожна з монографій буде опублікована у кількості авторів не більше п’яти.

  1. Обсяг розділу – не менше 50 сторінок, не враховуючи список використаних джерел.
  2. Матеріал розділу необхідно поділити на підрозділи.
  3. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.
  4. Гарнітура: Times New Roman, кегль – 14 (у таблицях за потреби – 10-12 кегль), міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1 см.
  5. Мова розділу монографії – українська.