Секції конференції

Конференція буде працювати за секціями: 

  1. Інноваційний розвиток територій;
  2. Інтеграція України у глобальний інноваційний простір;
  3. Людський та соціальний капітал в системі активаторів інноваційного процесу;
  4. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення інноваційних процесів;
  5. Механізм управління інноваційним процесом;
  6. Налагодження взаємодії та розвиток партнерства науковопедагогічних працівників;
  7. Проблеми розвитку співпраці в інноваційних процесах;
  8. Теоретико-методологічні засади управління інноваційним процесом;
  9. Теоретичні та методологічні підходи розвитку співпраці з питань інновацій.