Improvement of public policy in the field of information technology in the context of executive bodies

Автори: 
Volodymyr Ortynskyi

The article raises questions of improvement of state policy in the sphere of information technologies in the context of executive power. An approach to information system of central executive bodies, the development of e-government and legal registration of information as 4 information management functions aimed at creating mass communications between the executive and citizens.

  1. Про центральні органи виконавчої влади: закон України від 13.12.2010 р. № 2250-р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 38. – Ст. 385.
  2. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 рр.: закон України від 09.01.2007 р. № 537-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – Ст.102.
  3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 р. № 386-р “Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/386-2013-%D1%80.
  4. Про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012–2017 рр.: Постанова Верховної Ради України від 05.07.2012 р. № 5096-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 37. – Ст. 492.
  5. Про доступ до судових рішень: закон України від 22.12.2005 р. № 3262-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 15. – Ст. 128.
  6. Про доступ до публічної інформації: закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314.
  7. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 р. № 2250-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 2250-2010-р].
  8. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні”: Постанова Верховної Ради України від 03.07.2014 р. // Відомості Верховної Ради України – 2014. – № 33. – Ст. 1163.
  9. Про Кабінет Міністрів України: закон України від 27.02.2014 р. № 794-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 13. – ст. 222.
  10. Про адміністративні послуги: закон України від 06.09.2012 р. № 5203-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 32. – Ст. 409.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 801(2): 3–8