Providing conditions for self-improvement as prevention of deviant behavior of juveniles

Authors: 

Nataliya Murynets

This article is devoted to the importance and merits of prevention of deviant behavior of a minor, the experience gained from previous generations of developments abroad, statistical information and analytical department providing MIA of Ukraine.

 1. Кузюк Д. Ю. Соціально-педагогічні аспекти профілактики правопорушень серед неповнолітніх // Правова свідомість молоді в умовах розбудови правової демократичної держави: мат. 4-ї всеукраїнсько-курсантсько-студентської конференції 22 квітня 2010 року м. Івано-Франківськ. – С. 197–201.
 2. Денисов С. Ф., Жукова Т. С. Італійська модель запобігання злочинності молоді // Держава і право. – 2007. – № 35. – С. 492–500.
 3. Бойченко О. В., Халілєв Р. А. Деякі аспекти вирішення проблем злочинності неповнолітніх // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2006.– № 4. – С. 177–182.
 4. Кропліс Л. В. Проблеми визначення девіантної поведінки неповнолітніх // Південноукраїнський правничий часопис, №3, 2007. – С. 49–51.
 5. Снегірьов Є. В. Шкардун. Проблема торгівлі неповнолітніми з метою залучення до проституції // Науковий вісник ЛЮІ МВс України № дод 1(1), 2004. – С. 194–200.
 6. Підлісний Є. Жертви сімейних воєн // Український юрист. – 2004. – № 12. – С. 58–61.
 7. Голод С. В. Взаємодія кримінальної міліції у справах неповнолітніх із громадськістю // Проблеми взаємопорозуміння ОВС з населенням. – 2002. – С. 382–388.
 8. Босько О. М. Девіантна поведінка учнів: проблема юридичної кваліфікації // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини і дитини. – 2006. – № 10. – С. 86–88.
 9. Францій Л. В., Стеблинська О. С. Органи внутрішніх справ як суб’єкти запобігання наркотизму неповнолітніх // Правова свідомість молоді у умовах розбудови правової демократичної держави: мат. 4-ї всеукраїнсько-курсантсько-студентської конференції, 22 квітня 2010 р., м. Івано–Франківськ. – С. 157–160.
 10. Кузюк Д. Ю. Соціально-педагогічні аспекти профілактики девіантної поведінки серед неповнолітніх // Правова свідомість молоді в умовах розбудови правової демократичної держави: мат. 4-ї всеукраїнсько-курсантсько-студентської конференції 22 квітня 2010 р., м. Івано-Франківськ. – С. 197–201.
 11. Чепендюк І. М. Система соціальної роботи з молоддю девіантно-кримінальної поведінки, що склалась в Україні // Правова свідомість молоді в умовах розбудови правової демократичної держави: мат. 4-ї всеукраїнсько-курсантсько-студентської конференції 22 квітня 2010 р., м. Івано-Франківськ. – С. 216–221.