Reasonability of application preliminary cavitation treatment of solutions in adsorption processes

Автори: 
Vitenko T., Zaretska T.

Available methods of disinfection of milk-processing industries wastewater have been analyzed. The possibility to apply hydrodynamic cavitation modules at the stage of adsorption finish disinfection has been proposed. Experimental results, which testify the reasonability of its effectiveness, have been obtained.

1. Zapol's'kyy A.K. Vodopostachannya, vodovidvedennya ta yakist' vody: Pidruchnyk / Zapol's'kyy A.K. – K.: Vyshcha shkola, 2005. – 671 s.
2. Viten'ko T.M. Hidrodynamichna kavitatsiya u masoobminnykh, khimichnykh i biolohichnykh protsesakh: naukova monohrafiya / Viten'ko T.M. – Ternopil' : TNTU im. Ivana Pulyuya, 2009. – 224s.
3. Viten'ko T.M. Matematychna model' znezarazhennya vody v umovakh hidrodynamichnoyi kavitatsiyi/ Viten'ko T.M, Hashchyn O.R. // Visnyk Skhidnoukrayins'koho natsional'noho universytetu imeni Volodymyra Dalya. №2(132). – Luhans'k, 2009, S.62–66.
4. Viten'ko T. Doslidzhennya vplyvu hidrodynamichnoyi kavitatsiyi na povnotu vyluchennya tsil'ovykh komponentiv z roslynnoyi
syrovyny / Viten'ko T., Zarets'ka T. // ONAKhT. Naukovi pratsi. Vypusk 43, tom 2. – Odesa, 2013. – S. 34-38.
5. Yesikov S.A. Gidrodinamicheskiye kharakteristiki superkavitiruyushchikh reaktorov dlya kavitatsionnoy obrabotki pitatelnoy vody diffuzionnykh apparatov sveklosakharnogo proizvodstva / Yesikov S.A. // Diss. kand. tekhn. nauk. – Kiyev, 1988. – 263 s
7. Chervjakov, A.V. Perspektivy primenenija nanostrukturirovannoj vody v sel'skom hozjajstve / A.V. Chervjakov, P.Ju. Krupenin, V.P. Pshenko, A.S. Cirkunov // Nauchno-tehnicheskij progress v sel'skohozjajstvennom proizvodstve: materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. – Minsk, 2009. – T.2. – S.134-139.
7. Viten'ko T. Zastosuvannya hidrodynamichnoyi kavitatsiyi u sorbtsiynykh protsesakh doochyshchennya vody / Viten'ko T., Zarets'ka T. // Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu, №1 (65), 2012. – S. 238-243.
8. Viten'ko T.M. Intensyfikatsiya protsesiv kondytsiyuvannya vody z vykorystannyam hidrodynamichnoho kavitatsiynoho reaktora / Viten'ko T.M. // Dys. Kand. tekhn. nauk. – Ternopil', 1996. – 179 s.
9. Metod opredelenija himicheskogo potreblenija kisloroda. GOST R 52708-2007. M.: Standartinform, 2007.– 8 s.

Vitenko T. Reasonability of application preliminary cavitation treatment of solutions in adsorption processes / T. Vitenko, T. Zaretska // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 2014. - № 781. - С. 208-212.