Синтез, характеристика і застосування композита на основі діатоміту для адсорбції аніонних барвників у водних розчинах

2021;
: cc. 377–388
1
Laboratory of Materials, Applications and Environment, Mustapha Stambouli University
2
Laboratory of Advanced Materials and Physicochemistry for the Environment and Health (MAPES), Djillali Liabes University
3
Laboratory of Materials, Applications and Environment, Mustapha Stambouli University
4
Laboratory of Advanced Materials and Physicochemistry for the Environment and Health (MAPES), Djillali Liabes University, Scientific and Technical Research Center on Physical and Chemical Analyses (CRAPC)
5
Laboratory of Advanced Materials and Physicochemistry for the Environment and Health (MAPES), Djillali Liabes University
6
Laboratory of Organic Chemistry, Macromolecular and Materials, Mustapha Stambouli University

Композит поліанілін-діатоміт (ПАД) синтезовано in-situ полімеризацією аніліну та визначено його характеристику і показано застосування при адсорбції барвників реактивного червоного 120 (RR 120) та кислотно-синього (AB). Для одержання композиту очищений діатоміт змішували з розчином, що містить анілін, розчинений у 2М хлорній кислоті за кімнатної температури. Характеристику отриманого твердого продукту проведено за допомогою скануючої електронної мікроскопії, рентгенівського аналізу та Фур‘є-спектроскопії. За допомогою кінетичної моделі псевдодругого порядку описано кінетичну адсорбцію барвників. Показано, що ізотерма адсорбції барвника RR 120 відповідає адсорбціній моделі Фрейндліха, а ізотерма барвника AB може краще відповідає моделі БЕТ.

 1. Dutta J., Ahmed A.: J. Chem. Pharm. Res., 2016, 8, 93.
 2. Lee Y., Spyros H., Pavlostathis G.: Water Res., 2004, 38, 1838. https://doi.org/10.1016/j.watres.2003.12.028
 3. Crini G.: Bioresour. Technol., 2006, 97, 1061. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2005.05.001
 4. Gupta V., Suhas K.: J. Environ. Manag., 2009, 90, 2313. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.11.017
 5. Wu J., Yang Y., Lin J.: J. Hazard. Mater., 2005, B127, 196. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2005.07.016
 6. Dabrowski A.: Adv. Colloid Int. Sci., 2001, 93, 135. https://doi.org/10.1016/S0001-8686(00)00082-8
 7. Aivalioti M., Vamvasakis I., Gidarakos E.: J. Hazard. Mater., 2010, 178, 136. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.01.053
 8. Arik H.: J. Eur. Ceramic Soc., 2003, 23, 2005. https://doi.org/10.1016/S0955-2219(03)00038-4
 9. Paschen S.: Erzmetall, 1986, 39, 158.
 10. Elden H., Morsy G., Bakr M.: Asi. J. Mater. Sci., 2010, 2, 121. https://doi.org/10.3923/ajmskr.2010.121.136
 11. Alahiane S., Qourzal S., Sennaoui A. et al.: J. Mater. Environ. Sci., 2016, 7, 638.
 12. Ayaz N., Thankappan R., Srinivasan S.., Tamilselvi A.: Int. J. Innovative Res. Sci. Eng. Technol., 2015, 4, 938. https://doi.org 10.15680/IJIRSET.2015.0403021
 13. Bouyakoub A., Kacha S., Lartiges B. et al.: Desal. Water Treat., 2009, 12, 202. https://doi.org/10.5004/dwt.2009.934
 14. Kacha S., Derriche Z., Elmaleh S.: Water Environ. Res., 2003, 75, 15. https://www.jstor.org/stable/25045657
 15. Khraisheh M., Al-ghouti M., Allen S., Ahmad M.: Water Res., 2005, 39, 922. https://doi.org/10.1016/j.watres.2004.12.008
 16. Jian Z., Qingwei P., Meihong N. et al.: Appl. Clay Sci., 2013, 83-84, 12. https://doi.org/10.1016/j.clay.2013.08.008
 17. Li X., Bian C., Chen W. et al.: Appl. Surf. Sci., 2003, 207, 378. https://doi.org/10.1016/S0169-4332(03)00010-2
 18. Li X., Li X., Wang G.: Mater. Chem. Phys., 2007, 102, 140. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2006.11.014
 19. Bouyakoub A., Lartiges B., Ouhib R. et al.: J. Hazard. Mater., 2011, 187, 264. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.01.008
 20. Gao B., Jiang P., An F. et al.: Appl. Surf. Sci., 2005, 250, 273. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2005.02.119
 21. Belaid K., Kacha S.: J. Water Sci., 2011, 24, 131. https://doi.org/10.7202/1006107ar
 22. Sivaraj R., Namasivayam C., Kadirvelu K.: Waste Manag., 2001, 21, 105. https://doi.org/10.1016/S0956-053X(00)00076-3
 23. Al-ghouti M., Khraisheh M., Ahmad M., Allen S.: J. Hazard. Mater., 2009, 165, 589. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2008.10.018
 24. Lagergren S.: K. Sven. Vetenskapsakademiens Handl., 1898, 24, 1.
 25. Ho Y., McKay G.: Process Biochem., 1999, 34, 451. https://doi.org/10.1016/S0032-9592(98)00112-5
 26. Sari A., Demirhan C., Mustafa T.: Chem. Eng. J., 2010, 162, 21. https://doi.org/10.1016/j.cej.2010.05.054
 27. Moussavi G., Mahmoudi M.: J. Hazard. Mater., 2009, 168, 806. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.02.097
 28. Bouberka Z., Kacha S., Kameche M. et al: J. Hazard. Mater., 2005, 119, 117. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2004.11.026