Дослідження процесів біодеградації целюлозовмісних композитів у едафотопах рекреаційно-паркової зони м. Львова

Authors: 

Чобіт М.Р., Рагуліна М.Є., Орлов О.Л.

1Національний університет “Львівська політехніка”,  кафедра органічної хімії,  2Державний природознавчий музей НАН України  

 The biodegradation of cellulose composite in different edaphic conditions is researched. The research is conducted on a sample of biodegradable composite material on the bases of polypropylene filled with cellulose. Досліджено біодеструкцію целюлозовмісного композиту в різних едафічних умовах. Дослідження здійснено на зразку біодеградабельного композитного матеріалу на основі поліпропілену, наповненого целюлозою.

1. Бурков А.А., Фомин С.В., Иорданский А.Л. Исследование почвенной деградации смесевых полимерных композиций  на основе поли-3-гидроксибутирата и полиизобутилена // Тези доповідей VIІ  Відкритої української конференції молодих вчених  з високомолекулярних сполук. Київ, Україна, 15–18 жовтня 2012 р. – 10 с. 2. Дмитриев С.H., Сафин М.Р., Агзамов Р.3. Биоразрушаемые полимерные композиции // Пластические массы, 2008. – № 8. – С. 53–55. 3. Чобіт М.Р. Пероксидна модифікація целюлози для одержання багатокомпонентних полімерних систем. Дисертація кандидата хімічних наук / Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2007. – 150 с.