Сорбційні та електропровідні властивості композиційних металогідрогелів полівінілпіролідону залежно від умов набрякання

Authors: 

Гіщак Х.Я., Гриценко О.М., Глушик А.С.

Національний університет “Львівська політехніка”,  кафедра хімічної технології переробки пластмас 

The sorption and conducting characteristics of metal-containing hydrogels on the basis of polyvinyl pirrolidone in different mediums are investigated. The typical dependences of electric conductivity change on solvent nature and concentration, pH-medium and applied loading for obtained composition hydrogels are determined. Досліджено сорбційні та електропровідні властивості металовмісних гідрогелів на основі полівінілпіролідону у різних середовищах. Для одержаних композиційних гідрогелів встановлено характерні залежності зміни електропровідності від природи та концентрації розчинника, рН середовища та прикладеного навантаження.

1. Павлюченко В.Н., Иванчев С.С. Композиционные полимерные гидрогели // Высокомолек. соед. – 2009. – Т. 51. – № 7. – С. 1075 – 1095. 2. Suberlyak O. Synthesis of new conducting materials on the basis of polymer hydrogels /  O. Suberlyak, O. Hrytsenko, K. Hishchak // Chemistry and chemical technology. – Vol. 2. – № 2. – 2008. – Р. 99–104. 3. Гнатчук Н.М., Гриценко О.М., Гіщак Х.Я., Фещур Х.І., Суберляк О.В. Вплив металічної поверхні на здатність до водопоглинання просторовозшитих металогідрогелів полівінілпіролідону // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2011. – № 609. – С. 395–399. 4. Лущейкин Г.А. Методы 
исследования электрических свойств полимеров. – М.: Химия, 1988. – 158 с. 5. Гідрофільність гелів на основі акриламіду та акрилонітрилу / Савченко Ю.М., Баранова А.І., Улльберг З.Р. // Доповіді Академії наук України. – 1992. – № 2. – С. 108–111. 6. Гриценко О.М., Орлова А.М., Скорохода В.Й. Дослідження експлуатаційних властивостей наповнених гідрогелевих матеріалів // Вісник Нац. ун- ту “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – Львів, 2003. –  № 488. – С. 300–303.