Розрахунок несучої здатності двошарнірних залізобетонних арок з урахуванням впливу повторних навантажень

Автори: 
Бабич Є.М., Кислюк Д.Я.

The method of determination of the tensely deformed state of briefly-arcuated reinforced-concrete elements is resulted on the basis of operating norms of planning of reinforced-concrete constructions, which can be utillized for determination of bearing strength of two-hinged arch as at the single loading to destruction so at the action of the repeated loadings.

1. Бабич Є.М. Дослідження роботи двошарнірних залізобетонних арок при короткочасному повторному навантаженні / Є.М. Бабич, Д.Я. Кислюк // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. пр. – Вип. 16. – Рівне: НУВГП, 2008. – С.40–47.
2. Кислюк Д.Я. Дослідження роботи двохшарнірних залізобетонних арок при повторному навантажені з попереднім напруженням затяжки // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. – Вип. 33 – К.: КНУБА, 2009. – С. 186–194.
3. ДСТУ Б В.2.6-156:2010 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування.
4. ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення.
5. Бабич Є.М. Міцність і деформативність важкого бетону при малоцикловому стисненні / Є.М. Бабич, Н.І. Ільчук // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. пр. – Рівне: Вид-во УДУВГП, 2003. – Вип. 9. – С. 116–123.
6. Заречанський О. О. Особливості роботи стиснуто-зігнутих залізобетонних елементів при одноразових і повторних
малоциклових навантаженнях: Дис... канд. наук: 05.23.01. – 2008.

Бабич Є. М. Розрахунок несучої здатності двошарнірних залізобетонних арок з урахуванням впливу повторних навантажень / Є. М. Бабич, Д. Я. Кислюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 755 : Теорія і практика будівництва. – С. 3–9. – Бібліографія: 6 назв.