Subjects of examination of applications for indastrial property

Authors: 

О. Nesimko

The term “expert” is perceived as determine whether the qualitative and quantitative characteristics of the object set standards desired level. The object undergoing examination, checking for compliance with its established or preferences. Thus, the examination – a first test, research and solving involving experienced people issues that require special znan.U current conditions there is need for expertise in different areas and levels of human activity. These factors lead to a variety of examinations carried out in any area of social activity.

1. Ohrana promyshlennoj sobstvennosti v Ukraine [Protection of Industrial Property in Ukraine] Pod red. d.ju.n., prof. A. D. Svjatockogo i pred. Gos. patent. vedomstva Ukrainy V. L. Petrova. K. Izd. dom “In-Jure”, 1999. 490 p. 2. Pravyla skladannya i podannya zayavky na vynakhid ta zayavky na korysnu model [Regulations preparation and filing for invention and utility model applications] Zatv. nakazom Mva osvity i nauky Ukrayiny vid 22 sich. 2001 r. vol 22 Ofits. visn. Ukrayiny. 2000. vol 9. 386p. 3. Zakon Ukrayiny pro derzhavnu tayemnytsyu [Law of Ukraine on State Secrets] Vidom. Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1994. vol16. 93p. 4. Zakon Ukrayiny pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli [Law of Ukraine on amendments to the Law of Ukraine On Protection of Rights to Inventions and Utility Models] Vidom. Verkhovnoyi Rady Ukrayiny.2002 vol23.163p. 5. Zakon Ukrayiny pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli [Law of Ukraine on protection of inventions and utility models] Vidom. Verkhovnoyi Rady Ukrayiny.1994.vol7. 32 p. 6. Nikolayenko L. I., Butyayeva A. P., Menyaylo L. A., Radomskyy V. S. Promyslovyy zrazok [Industrial design] Za red. holovy Derzh. patent. vidomstva Ukrayiny V. L. Petrova. K.: Vyd. dim In-Yure, 1999. 125 p. 7. Tofilo A. V. Jekspertiza obъektov promyshlennoj sobstvennosti [Examination of industrial property] K. In-t intellekt. sobstvennosti i prava, 2000. 123 p. 8. Nikolayenko L. I., Dobrynina H. P., Menyaylo L. A., Radoms’kyy V. S., Vynakhid [Invention] K. Vyd. dim In Yure, 1999. 136 p. 9. Kraynyev P. P., Rabotyahova L. I., Dyatlyk I. I. Patentuvannya vynakhodiv v Ukrayini [Patenting inventions in Ukraine] Monohr. K.: In-Yure, 2000. 338 p. 10. Hlukhivs’kyy L. Deklaratsiynyy patent [Patent: pros and cons.] za i proty. Intelekt. vlasnist’. 2001. Vol. 7, pp. 11–14. 11. Zakon Ukrayiny pro okhoronu prav na topohrafiyi intehral’nykh mikroskhem [Law of Ukraine on the protection of plant varieties] Vidom. Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1998. Vol. 8. 28 p. 12. Polozhennya pro predstavnykiv u spravakh intelektual’noyi vlasnosti vid 30 serp. 1994 r. Vol. 5 zi zminamy i dop. vid 16 serp. 2000 r. Vol. 391 [Representatives provisions on intellectual property on Aug 30. 1994 r. Number 5 with modifications and additional. on Aug 16. 2000] Zb. normat. aktiv z pytan’ prom. vlasnosti. K., 1998. pp. 120–126. 13. Greshnikov I. P. Subъektы prava [Subjects of the right] Persons of law. Alma-Aty: Izd-vo, 2001. 100 p. 14. Polozhennya pro Derzhavnyy departament intelektual’noyi vlasnosti ta vidpovidni dodatky do n’oho: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 20 cherv. 2000 r. Vol. 997 [Regulations of the State Department of Intellectual Property and the related annex: Cabinet of Ministers of Ukraine dated 20 Jun. 2000 r. Number 997] Ofits. visn. Ukrayiny. 2000. Vol. 25. St. 1060.