Інструкція для авторів

Вимоги до рукописів статей, що подаються у науковий журнал 

«Вісник Національного університету «Львівська політехніка».

Серія «Архітектура»

 

До опублікування у фаховому науковому виданні приймаються наукові статті, що раніше не публікувалися і присвячені таким тематикам:

 1. «Теорія та історія архітектури»;
 2. «Архітектура будівель і споруд»;
 3. «Дизайн архітектурного середовища»;
 4. «Містобудування, районне планування, ландшафтна архітектура»;
 5. «Реставрація архітектурної та мистецької спадщини»;
 6. «Дизайн».

 

Обсяг рукопису статті: 6-10 сторінок А-4 (кількість символів у всій статті, разом з пробілами 15-25 тисяч).

Мова статті:  українська (з розгорнутою анотацією англійською мовою).

 

Загальні вимоги до оформлення рукопису статті:

 • Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Відступи: зліва – 1,8 см, справа - 2,5 см, зверху - 2 см, знизу – 2,7 см. Поля дзеркальні.
 • Колонтитули: зверху 1,25 см, знизу – 1,6 см.
 • Абзацний відступ − 1,0 см.
 • Шрифт - Times New Roman Cyr, кегль – 11 пт,  інтервал 1,15.
 • Текст вирівнюється по ширині сторінки
 • Номери сторінок не проставляються
 • Внутрішньо-текстові посилання та бібліографія оформлюються відповідно до гарвардської системи, подаються мовою оригіналу та дублюються окремим блоком латинкою
 • Статті подаються в форматі *.doc або *.docx.
 • Назва файлу повинна містити номер тематики публікації та прізвище першого автора латинкою (наприклад, 6_Avramenko.doc – тобто подається за темою «дизайн»).

 

Структура статті :

 • Індекс УДК (вирівнювання по лівому краю без відступу, жирний)
 • Відомості про авторів
  • ініціали і прізвище автора та співавторів (вирівнювання по правому краю, жирний)
  • Посада та місце роботи, місто (вирівнювання по правому краю, курсив)
  • e-mail: (вирівнювання по правому краю)
  • orcid (вирівнювання по правому краю)
 • Назва статті (вирівнювання по центру без відступів, кегль – 14 пт, жирний, всі літери назви - великі)
 • Копірайт (вирівнювання по лівому краю без відступу, курсив)
 • Анотація (обсягом 50-100 слів, українською мовою, курсив, жирний, відступ зліва – 1 см, абзац  – 1 см)
 • Ключові слова (в кількості до 6-ти слів чи словосполучень, українською мовою, курсив, жирний, відступ зліва – 1 см, абзац  – 1 см)
 • Постановка проблеми (вступ)
 • Аналіз останніх досліджень  та публікацій
 • Мета статті
 • Виклад основного матеріалу
  • Рисунки приймаються у форматі *.jpg або *.png. з розширенням 300dpi на розмір зображення при друці. Зображення подаються у вмісті таблиці, підпис ілюстрації дається під зображенням в окремій клітинці, також в дужках слід дати посилання на джерело або (фото автора). Вирівнювання по центру без відступів, кегль 10 пт, курсив. Рисунки нумерується, а в тексті подаються посилання на рисунки (Рис. 1).
  • Таблиці подаються без заливання та без вертикальних ліній. Шрифт в таблиці повинен відповідати шрифту статті. Заголовок таблиці та її номер вирівнювання з правого краю сторінки над таблицею.
  • Формули подаються у редакторі формул MS Equation, вирівнювання - по центру сторінки, нумерація формул ставиться в кінці рядка.
 • Висновки
 • Бібліографія (мовою оригіналу)
 • Reference (латинкою, з перекладом назви та транслітерацією інших частин посилання)
  • Посилатися слід на статті опубліковані в науково-метричних виданнях або монографіях;
  • При посиланні на публікації з науково-метричних видань слід вказувати DOI статті.
  • Допускається лише аргументоване посилання на попередні публікації автора;
  • Не рекомендується посилатися на тези чи інтернет-матеріали із назвою з екрану, тощо;
 • Відомості про авторів (англійською мовою)
  • ініціали і прізвище автора та співавторів (вирівнювання по правому краю, жирний)
  • Посада та місце роботи, місто (вирівнювання по правому краю, курсив)
  • e-mail: (вирівнювання по правому краю)
  • orcid (вирівнювання по правому краю)
 • Назва статті (ангілйською мовою, вирівнювання по центру без відступів, кегль – 14 пт, жирний, всі літери назви - великі)
 • Копірайт (ангілйською мовою, вирівнювання по лівому краю без відступу, курсив)
 • Анотація (обсягом 1800-2000 символів, ангілйською мовою, курсив, жирний, відступ зліва – 1 см, абзац  – 1 см)
 • Ключові слова (ангілйською мовою, в кількості до 6-ти слів чи словосполучень, українською мовою, курсив, жирний, відступ зліва – 1 см, абзац  – 1 см)

 

Перед подачею рукопису статті до редколегії видання автору необхідно здійснити остаточну перевірку статті на відповідність вимогам публікації згідно з листком звірки.

 

Автори подають у редколегію:

 1. Електронний варіант статті (разом із від сканованим листком звірки, заповненим та підписаним автором), можна надати диск зі статтею або переслати її на електронну адресу видання (sarch@lpnu.ua).
 2. Один примірник статті в контрастному роздруці, з підписами автора (авторів) на першій сторінці та наукового керівника чи керівника структурного підрозділу, де працює автор.
 3. Листок звірки заповнений та підписаний автором (авторами)

 

Для зовнішніх авторів додатково:

 1. Лист-клопотання від керівництва організації, де працює чи навчається автор на ім’я проректора з наукової роботи проф. Чухрай Н.І. з проханням про публікацію статті у журналі «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Архітектура», або екпертне заключення з установи, в якій працює автор з висновком про можливість публікувати матеріали статті відкритим друком.
 2. Довідку про автора.

 

Детальні вимоги щодо вартості публікації статті, оформлення внутрішньо-текстових посилань та бібліографії, шаблон для оформлення рукопису статті, а також лист звірки та супровідні документи можна завантажити нижче: