ДО КОНЦЕПЦІЇ «ЛЬВІВ ХХІ ст. ВЕЛИКИЙ І ВЕЛИЧНИЙ»

Автори:
1
Lviv Polytechnic National University, Department of Architectural Design

Обґрунтовано напрями просторової організації й розвитку Львова в контексті формування містобудівного утворення «Великий Львів» — складного системотехнічного комплексу з поведінкою. Методологічною платформою виконання роботи є: положення загальної теорії систем і системотехніки (проектування систем); теорія еволюції та розвитку, що ґрунтується на фундаментальних поняттях спадковості, мінливості й відбору; модель п’ятивимірності містобудівного простору. Концепція (загальний задум розвитку системи), що відображається в ідеях, принципах і макрохарактеристиках, скерована на узгодження адміністративно-правових, територіально-ландшафтних, соціально-економічних, експлуатаційно-технологічних та інших аспектів формування та просторового розвитку «Великого Львова». Закладена ідея великого і величного міста ХХІ ст.

 1. Білоконь Ю. М., 2003. Регіональне планування (теорія і практика): моногр. К.: Логос. 246 с.
 2. Вадимов В. М., 1998. Порядок из хаоса: новый диалог с урбанизированной средой (к вопросу о методологии). Традиції та новації у вищий архітектурно-художній освіті. Харків: ХХПІ, вип. 6, с. 16–20.
 3. Дёмин Н. М., 1991. Управление развитием градостроительных систем. К.: Будівельник. 184 с.
 4. Осітнянко А. П., 2001. Планування розвитку міста: моногр. К.: КНУБА. 460 с.
 5. Бевз М., Бірюльов Ю., Богданова Ю., Дідик В., Іваночко У. та ін. / за ред. Г. Петришин, 2008. Архітектура Львова. Час і стилі XIII–XXI ст. Ін-т архіт. Нац. ун-ту «Львів. політехніка», Громад. орг. «Ін-т Львова». Львів: Центр Європи. 720 с.
 6. Плешкановська А. М., 2005. Функціонально-планувальна оптимізація використання міських територій. К.: Вид. ін-т урбаністики. 190 с.
 7. Посацький Б., 2011. Просторова трансформація загальноміського центру Львова (впродовж ХХ ст. і на початку ХХІ ст.). Досвід та перспективи розвитку міст України. Укр. держ. наук.-дослід. ін-т проектув. міст «Діпромісто» ім. Ю. М. Білоконя, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. К., вип. 20, с. 154–163.
 8. Черкес Б. С. та Лінда С.М., 2010. Архітектура сучасності: остання третина ХХ – початок ХХІ століть: навч. посіб. Львів: НУ «Львів. політех.». 380 с.
 9. Нудельман В.І., 1989. Генеральний план населеного пункту. Київ. К., Українська Радянська Енциклопедія ім. М.П.Бажана, т. 1, с. 241–242.
 10. Палеха Ю.М., 2004. Питання типізації населених пунктів України для грошової оцінки їх земель. Український географічний журнал, №2, с. 17–21.
 11. Дехтяренко Ю., Драпіковський О. та Іванова І., 1997. Регулювання земельних відносин у місті. К.: Основи. 142 с.
 12. Габрель М.М.. 2004. Просторова організація містобудівних систем: моногр. К.: А.С.С, 400 с.
 13. Комплексна стратегія розвитку Львова 2012–2025[online], 2011. Львів. Львівська міська рада. Доступно: http://management.lviv.ua/aktualno/news/item/492-stratehiya2025 [Дата звернення 03 квітня 2020].
 14. Матеріали Генерального плану Львова [online], 2008. Львів. Львівська міська рада. Доступно: https://city-adm.lviv.ua/lmr/images/stories/arhitect/ 123/01_genplan.pdf ; https://city-adm.lviv.ua/lmr/map-of-urban-conditions-and-restrictions ; https://city-adm.lviv.ua/lmr/plany-zonuvannia [Дата звернення 07 квітня 2020].