ЕВОЛЮЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПЕРШОЇ ХВИЛІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПОКАЗОВОГО СІЛЬСЬКОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 60-Х РОКІВ ХХ ст.

Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка» кафедра архітектури і планування сільських поселень

Репрезентуються результати власних натурних досліджень «експериментально-показових» сіл. Авторка аналізує  утворення і забудову «перспективних» сіл, на прикладі ряду сіл збудованих на перших етапах архітектурно-містобудівної реорганізації українських сіл., та політики стирання відмінностей між містом і селом.  Висвітлюються недоліки проектування житла «міського» типу для забудови села. 

Akmen I. R., 2019. Vykorystannia narodnoho dosvidu y rozrobka zhytla ukrainskoho kolhospnyka: dyskusiia v periodytsi 1930-40-kh rr. Naukovyi visnyk budivnytstva. T.95. №1. - р. 34-43. https://doi.org/10.29295/2311-7257-2019-95-1-34-43
Braichenko O. U., 2019. poshukakh doindustrialnoho raiu. Publichni prostory sela ta yikh
transformatsii. Spilne. Prostir ta nerivnist. N12. - р. 106-113.
Zastavetska L.B., 2008. Transformatsiia systemy rozselennia rehionu v umovakh udoskonalennia administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy (na prykladi Ternopilskoi oblasti): avt. dys… kand. heohr. nauk. Chernivtsi: Chernivetskyi natsionalnyi universytet imeni Yuriia Fedkovycha, - 23 р.
Zenkovich G. V., 1980. Selskie klubnyie zdaniya. KiYiv: BudIvelnik - 248 р.
Zenkovich G.V., Bolotov G.I., Kruglyak S.E. i dr., 1987. Selskie klubnyie i sportivnyie zdaniya / pod. red. E.I. Shilova. K.: Urozhay - 200 р.
Kosenko Yu.A., Samoylovich Yu.V., Chizhevskiy A.P. i dr., 1990. Byt selu krashe: Sovety po
blagoustroystvu sela / pod red. Yu.A. Kosenko. Kiev: Urozhay - 192 р.
Kim I.K., 1985. Nov sovetskoho sela. Kyev: Profyzdat - 29 р.
Moiseenko Z.V., Kosenko Yu.A., Bolotov G.I. i dr., 1987. Arhitektura sel Ukrainyi. Kiev: Budivelnik - 176 р.
Mykhaylyshyn O.L., 2020. Peculiarities of formation and problems of modernization of community centers of experimental-demonstrative villages of ukraine (on the example of the zorya village in rivne region). Naukovyi Visnyk budivnyctva, T. 100, № 2. - р.57-65.  https://doi.org/10.29295/2311-7257-2020-100-2-57-65
Smoliy V.A. ta in., 2010. NAN Ukraine. Instytut istorii Ukrainy. - K.: V-vo «Naukova dumka», 728р. [Elektronnyy resurs] - Rezym dostupu: http://www.history.org.ua/?termin=Neperspektyvni_sela (data zvernennya : 01.04.2022).
Nikiforov E. Doslidni zrazky: radyanski eksperymenty nad selamy ta ihnimy zytelyamy u proekti Evgena Nikiforova (data zvernennya : 01.04.2022).
Shkrabiuk P. V., 1980. Selo z maibutnoho. Lviv: Kameniar -141 р.