ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ АНАЛІЗ М. БАХМУТ

1
Lviv Polytechnic National University
2
Національний університет “Львівська політехніка” кафедра архітектури та реставрації

У  статті  проаналізовано  історико-архітектурний  розвиток м. Бахмут, виділено п’ять основних періодів розвитку міста. Бахмут – це місто, що має свою неповторну архітектурну ідентичність. Сьогодні,. більшість запам’ятало його, як місце запеклих боїв. Проте, боротьба за українську ідентичність тривала там століттями, стараючись зберегти свою історію та культуру. Тому, практична цінність даного дослідження полягає в тому, що сьогодні, в умовах російсько-української війни питання декларування, ідентифікації та детального вивчення існуючих історичних міст є дуже актуальним.

Pohranychna I., Yasinskyi M., 2021. Methodological aspects of the scientific and design process of preserving the historical city. – AS. Volume 7, Number 2. 216-226 p. https://doi.org/10.23939/as2021.02.216

Yasinskyy M., 2016. Regeneration of historic residential blocks in small city centers of Western Ukraine. Budownictwo i Architektura Vol. 15, No 2, P. 87–100. https://doi.org/10.24358/Bud-Arch_16_152_12

Yasinskyi М. R., 2018. Reproduction of residential blocks in central parts of small historic Towns: Author’s ref. Ph.D. ofArchitecture. Lviv: Lviv polytechnic National Univercity, P. 303.

Бевз М. В. (2004). Методологічні основи збереження та регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст. автореферат дисертації доктора архітектури, Харків.

Довжук, І. В. (2019). Міста Донбасу: урбанізаційний і індустріальний стрибок. Інститут історії України НАН України, с.143-166

Ідак, Ю. В. (2019). Особливості формування матеріальної структури міста. In Научные разработки: вчера, сегодня, завтра ‘2019 (pp. 59-67).

Лещенко, Н. А. (2017). Ревалоризація як складова процесу відновлення та сталого розвитку історичного малого міста.

Лещенко, Н. А. (2020). Методологічні основи реставраційно-реконструктивних трансформацій історичних центрів малих міст: дис.… д. арх. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.203-214

Мельник, І. Г., Стороженко, О. Ю. (2017). Промисловість міста Бахмут: структура, динаміка, проблеми розвитку// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, с. 123-126

Мамонова, В. В., Троян, М. О. (2017). Удосконалення організаційної структури стратегічного планування розвитку міст. Теорія та практика державного управління, (2), 127-132.

Рибчинський О. В. (2017). Формування і ревіталізація середмість історичних міст України. Нац. ун-т «Львів, політехніка». Львів.

Товбич В.В. (2020) Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Науково-технічний збірник/ Відпов. ред. В.В. Товбич. – К., КНУБА, 2020. – Вип. 58. – 320 с. [online] Доступно: < https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2020/58/202058.pdf >

Бахмутка, стаття на wikiwand. [online] (Останнє оновлення 29 Січень 2016) Доступно: < https://www.wikiwand.com/uk/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BA%D... >

ТОП 17 найважливіших рішень Бахмутської міськради в січні, Bahmut.in.ua, [online] (Останнє оновлення 30 січня 2018) Доступно: <https://bahmut.in.ua/novosti/v-artemovske/2772-v-bakhmuti->

В Бахмуті розробили план зонування території та оцінили екологічні ризики, Bahmut.in.ua, [online] (Останнє оновлення 05 грудня 2019) Доступно: <rozrobili-plan-zonuvannya-teritoriji-ta-otsinili-ekologichni-riziki>

Історія, Bahmut.in.ua, [online] (Останнє оновлення 11 грудня 2023) Доступно: <rozrobili https://bahmut.in.ua/38-korusne-old/novosti1/heroi-ukrainy/4082-novini-pro-vijnu-v-ukrajini-7>

Оборонні споруди в Межиріччі Дніпра і Сіверського Дінця (Василь Пірко)  [online] (2007 рік) Доступно: < https://shron1.chtyvo.org.ua/Vasyl_Pirko/Oboronni_sporudy_v_ mezhyrichchi_Dnipra_i_Siverskoho_Dintsia_druha_polovyna_XVII_XVIII_st.pdf?PHPSESSID=4mmdjoul4ppa7u3u95r7k8fjo5>

Українська революція 1917-1921, Історична правда, [online] (Останнє оновлення 27 грудня 2022) Доступно: <https://www.istpravda.com.ua/articles/2022/12/27/162220/>

Бахмут, Вікіпедія, [online] (Останнє оновлення 29 березня 2023) Доступно: < https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82>

Подорож по Донбасу в 1774-му: Яким побачив Бахмут німецький дослідник Гюльденштедт, Вільне радіо [online] (Останнє оновлення 11 грудня 2021) Доступно: < >

Історія міста Бахмута: цікаві факти, 06274.com.ua [online] (Останнє оновлення 29 березня 2023) Доступно: < https://www.06274.com.ua/news/3510211/istoria-mista-bahmuta-cikavi-fakti>

Бахмут – історія в цеглі, Велика Ідея, [online] (Останнє оновлення 24 липня 2017) Доступно: < https://biggggidea.com/practices/urbandoslidzhennya-bahmut---istoriya-v-tsegli/>

Соляна історія сходу України, М.В. Кулiшов, О.В. Дрогомирецька, Я.В. Синиця, [online] (Видання 2022 року) Доступно: < https://saltway.in.ua/book/saltway-book.pdf>

Бахмут. Гуляємо одним з найстаріших міст Донеччини, Враження від подорожей, [online] (Останнє оновлення 23 лютого 2022) Доступно: < http://ua.trip-impressions.com/2022/02/bakhmut-pamiatky.html>

Вже 5 років знову Бахмут. Як змінювався статус міста після його попереднього перейменування (роз’яснення історика), Вільне радіо [online] (Останнє оновлення 04 квітень 2021) Доступно: <https://freeradio.com.ua/vzhe-5-rokiv-znovu-bakhmut-iak-zminiuvavsia-sta...