АКТИВАЦІЯ КАТАЛІЗАТОРА Мо2В У РЕАКЦІЇ ЕПОКСИДУВАННЯ ОКТЕНУ-1 ТРЕТ-БУТИЛГІДРОПЕРОКСИДОМ

2018;
: 34-40
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет „Львівська політехніка”

Вивчено закономірності активації каталізатора Мо2В в реакції епоксидування октену-1
трет-бутилгідропероксидом. Вивчено залежності початкової швидкості витрати
гідропероксиду від початкової концентрації октену-1, трет-бутилгідропероксиду і кількості
каталізатора у реакційній суміші у присутності неактивованої форми каталізатора Мо2В.
Показано, що процес активації каталізатора описується топохімічним рівнянням Аврамі-
Єрофеєва і становить дві послідовні стадії – зародкоутворення і формування нової активної
фази. Утворення епоксиду здійснюється тільки за допомогою активованої форми
каталізатора. Визначено ефективні і топохімічні константи процесу.

1. Trach Yu., Nykypanchuk M., Komarenska Z., Polish J. Chem. – 2002. – 76. – S. 1323.
2. Трач Ю. Б., Никипанчук М. В., Комаренская З. М. Кинетика и катализ. – 2004. – 45 (4). – S. 536.
3. Трач Ю. Б., Комаренская З. М., Никипанчук М. В. Нефтехимия. – 2003. – 43 (5). – S. 386.
4. Комаренська З. М. Вісник НУ “Львівська політехніка”. – 2003. – № 488. – С. 62. 5. Пыриг И. Ю.,
Никипанчук М. В., Черняк Б. И. // Кинетика и катализ, 1983. – T. XXIV, № 3. – C. 600–605.
6. Трач Ю. Б., Черний М. О. // Укр. хим. жур. – 2003. – Т.69, № 12. – С. 112–116. 7. Трач Ю. Б.,
Макота О. И. // Теорет. и эксперим. химия. – 2002.– Т. 38, № 4. – С. 245–248. 8. Pat. 4110352 USA,
1979. 9.Pat. 4203910 USA, 1981. 10. Pat. 4101560 USA, 1979. 11. Маркевич В. С., Ульянова В. Н.,
Логинова В. А. // Нефтепереработка и нефтехимия. – 1979. – № 11. – С. 47–48. 12. Комаренская З. М. //
Вісник ДУ “Львівська політехніка” “Химия, технология веществ и их применение”. –
1999. – № 374. – С. 3–5. 13. Arslanov V. V. et al., // Langmuir. – 1995. – 11. – S. 3953. 14. Hardiman K. M.
et al. // Chemical Engineering Science. – 2006. – 61. – S. 2565. 15. Протащик В. А. Новые
закономерности в топохимии. – М.: Знание, 1974.