Випуск 886, 2018

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях аналітичної, органічної хімії, хімічної технології силікатів, технології органічних продуктів, біотехнології та екології. Розглядаються питання
синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, одержання продуктів біосинтезу, дослідження режимів культивування мікроорганізмів, методів їх виділення, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технологій одержання нових високомолекулярних сполук, силікатних матеріалів. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету “Львівська політехніка” та в інших вищих навчальних закладах і організаціях України.
Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

У цьому номері

(32 статей)
С. І. Герасимчук, Г. В. Мельник, І. Б. Собечко, З. С. Тимняк, Ю. П. Павловський
23-27
О. Р. Рідка, В. С. Матійчук, Н. І. Тищенко, Р. Р. Костюк, Вікторія Кочубей, В. В. Сергеєв
28-33
Л.П. Олійник, Н. Л. Бернатська, Володимир Реутський, З. М. Комаренська
41-46
І. А. Дронь, С. І. Винницька, В. В. Олекса, С. В. Хом’як, Д. Д. Остапів
47-51
Ю. В. Сухацький, O. I. Зінь, З.О. Знак , Р. В. Мних
67-72
Р. О.Субтельний, О. М. Оробчук, О. Р. Дрешер, Б. О.Дзіняк
102-106
А.І. Кархут, В.Т. Самборський, Х.Б. Болібрух, С.В. Половкович, В.П. Новіков
128-135
В. І. Шупенюк, Т.М.Тарас, Л.Д. Болібрух, Л. Р. Журахівська, І.І. Губицька
136-145
В. О. Сингаєвський, Х.Б. Болібрух, А. В. Кудрінецька, С.В. Половкович
146-157
О. Ю. Шинкарук, М. Д. Кухтин, О. І.Вічко, О. В. Швед, N. Marintsova
158-164
О. Р. Попович, Н. Ю. Вронська, В. Т. Слюсар, Я. М. Захарко
184-189
Д. С. Катрук, Т. В. Гуменецький, В. Є. Левицький , М. В. Бойко
190-195
В. С. Моравський, А. М. Кучеренко, І. С. Якушик, Л. Дулебова, Т. Гарбач
205-212
В.О. Сердюк, О.М. Шевчук, О. Б. Перевізник, Н.М. Букартик, В.С. Токарев
226-235