Інтелектуальна система моніторингу та обслуговування клієнтів у ресторанному бізнесі

2010;
: cc. 251 - 262
Authors: 

Я. Кісь, З. Павлів

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Запропоновано методи вирішення задач моніторингу та обслуговування клієнтів у ресторанному бізнесі. Ці задачі реалізовано та вирішено в інтелектуальній системі моніторингу та обслуговування клієнтів.

This article is devoted to the solving tasks of monitoring and service of customers in restaurant business. These tasks are realized and decided in the intellectual system of monitoring and service of customers.

  1. Мацелюх А.В. Актуальні проблеми підвищення професійного рівня працівників сфери послуг // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Краєзнавчі ресурси регіону у створенні сучасної туристичної інфраструктури для відпочинку та оздоровлення людей». – Львів: ЛІЕТ 2007. – С. 22–26.
  2. ДСТУ 4281: 2006 Заклади ресторанного господарства. Класифікація.
  3. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: Підручник. – 2-ге вид. – К.: Знання, 2007. – С.317–318.
  4. ГОСТ 30523. Услуги общественного питания. Общие требования.