Система моніторингу технологічних процесів «розумного підприємства»

2018;
: cc. 10 - 17
Authors: 

Цмоць І. Г., Батюк А. Є., Яворський А. В., Теслюк Т. В.

Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра автоматизованих систем управління
вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна

E-mail: ivan.tsmots@gmail.comabatyuk@gmail.comadrian.yavorski@gmail.comtaras.teslyuk@gmail.com

Визначено основні  завдання для проведення моніторингу технологічних процесів на підприємстві: збір, збереження, візуалізація, попереднє аналітичне та інтелектуальне опрацювання технологічних даних у реальному часі. Сформовано вимоги та вибрано принципи розроблення системи моніторингу технологічних процесів на підприємстві, основними з яких є модульність, системна інтеграція, відкритість та сумісність. Розроблено систему моніторингу технологічних процесів на підприємстві, основою якої є безпровідні сенсорні мережі та мікроконтролерні засоби, які забезпечують збір та опрацювання технологічних даних у реальному часі

  1. Гриценко В. И., Тимашова Л. А. “Умное предприятие” как базовый объект цифровой экономики // УСиМ. – 2016. – No 5. – С. 54–66.
  2. Гриценко В. И., Тимашова Л. А. Интеллектуальные сенсорные системы – техническая основа “Умного предприятия” цифровой экономики // УСиМ. – 2017. – No 1. – С. 23–24.
  3. Цмоць І. Г., Скорохода О. В., Роман В. І. Сховища даних багаторівневих систем управління енергоефективністю: зб. наук. пр. “Моделювання та інформаційні технології”. Інститут проблем моделювання в енергетиці. – 2016. – Вип. 77. – С. 192–197.
  4. Цмоць І. Г., Теслюк Т. В., Машевська М. В., Теслюк В. М. Модель організації обміну та збереження даних у багаторівневих системах управління технологічними процесами / Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-техн. пр. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017. – т. 27, № 1. – С. 197–202.
  5. Теслюк Т., Цмоць І., Опотяк Ю., Теслюк В. Архітектура багаторівневої системи управління енергоефективністю регіону // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. – 2017. – № 864. – С. 201–209.
  6. Цмоць І., Стрямець С. П., Зербіно Д. Д. Багаторівнева система управління технологічними процесами // Вісник Хмельницького національного університету, 4.2016. Технічні науки. – С. 139–145.
  7. Медиковський М. О., Цмоць І. Г., ЦимбалЮ. В. Інформаційно-аналітична система для управління енергоефективністю підприємств Львова // Науковий економічний журнал “Актуальні проблеми економіки”. – № 1(175)2014. – Київ, 2016. – С. 379–384.
  8. Taras Teslyuk, Ivan Tsmots, Vasyl Teslyuk, Mykola Medykovskyy, and Yuriy Opotyak. Architecture and Models for System-Level Computer-AidedDesign of the Management System of Energy Efficiency of Technological Processes at the Enterprise. Advances in Intelligent Systems and Computing II, Advances in Intelligent Systems and Computing 689. Springer International Publishing AG 2018. – P. 538–557.