Дослідження впливу шуму приймача випромінення на точність вимірювання температури за випроміненням багатоспектральними методами

2010;
: cc. 290 - 296
Authors: 

Н.Є. Гоц1, Т. Пянтковскі

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра метрології, стандартизації та сертифікації
1 Військова технічна академія, інститут оптоелектроніки (Варшава, Польща)

Розглянуто вплив шумів приймача випромінення на похибку пірометра у процесі його калібрування. Визначено математичну залежність між похибкою вимірювання температури та відношенням сигнал/шум за різної кількості спектральних каналів пірометра, що досліджено за допомогою математичного моделювання.

Eradiation receiver impact on the pyrometer error in the process of calibration has been considered in the proposed article. The mathematical dependence of temperature measurement error on signal/noise ratio at various amount of spectral pyrometer channels is determined by the modeling.

  1. Гоц Н.Е. Сравнительная характеристика методов пирометрии // Приборы +Автоматика. – Обнинск, Россия, 2007. – С. 35–50.
  2. Ишанин Г.Г., Козлов М.Г., Томский К.А. Основы свето- техники: Учеб. пособие для вузов. – СПб.: Береста, 2004. – 290 с.
  3. IEC TS 62492 Radiation thermometers – Part 1: Specifications for Radiation Thermometers.
  4. Дорожовець М.М., Мотало В.І., Рудавський Ю.К., Стадник Б.І. Інформаційно-вимірювальна техніка. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. – Т. 1. – 455 с.