ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОХИБКИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПІРОМЕТРАМИ ВІД КОЕФІЦІЄНТА ВИПРОМІНЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ОБ’ЄКТІВ

2019;
: pp. 34-40
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Наведено  результати  дослідження  залежності  похибки  визначення  температури  термометрами випромінення від коефіцієнта випромінювальної здатності досліджуваних об’єктів. Проаналізовано математичні моделі, які  описують  залежності  між  дійсним  значенням  термодинамічної  температури  і  виміряними  пірометрами  уявними температурами, із урахуванням впливу значення коефіцієнта випромінювальної здатності матеріалів. Ці моделі покладено в  основу  побудови  найпоширеніших  типів  пірометрів,  зокрема:  яскравісного,  повного  випромінення  та  спектрального відношення. Описано результати проведених теоретичних досліджень. Проаналізовано доцільність та наведено практичні рекомендації  стосовно  застосування  певного  типу  пірометра  залежно  від  коефіцієнта  випромінювальної  здатності досліджуваних об’єктів та вимог до метрологічної достовірності результату вимірювання.

[1]  F.  Lieneweg,  Handbuch  der  technischen Temperaturmessung. Braunschweig: Vieweg Verlag, 1976.

[2]  Н.  Гоц,  Л.  Назаренко,  М. Микийчук,  Розвиток багатоканальної  термометрії  за  випроміненням  для реалізації  багатосмугових  та  тестових  методів вимірювання  температури.  Український  метрологічний журнал, № 4, c. 64–67, 2016.

[3]  Raytek  ST60  XB  IR  Thermometer.  Technical Reference   [Online].  Available:  https://uk.rs-online.com/ web/p/infrared-thermometers/3738499/

[4]  Пирометры  НИМБУС.  Инструкция  пользователя.  [Online].  Available:  http://docplayer.ru/28333628-Pirometry-nimbus-instrukciya-polzovatelya.h...

[5]  Б.  І. Стадник, П.  І. Скоропад, Аналіз  основних проблем  створення  низькотемпературних  теплових  випромінювачів. Вимірювальна техніка та метрологія,  вип. 66, с. 57–64, 2006.

[6] Wstęp do termometrów na podczerwień. Jak działa termometr  na podczerwień  i  na  co  zwrócić  uwagę?  [Online]. Available: https://www.jakar.cz/clanky/wstep-do-termometrow-na-podczerwien/?lang=pl.

[7]  О.  Е.  Авдошина,  Е.  Н.  Макейкин,  К.  Р .  Мансуров,  С.  В.  Маркин,  Излучательная  способность жаропрочных  сплавов  и  покрытий  для  них  в  широком диапазоне  температур.  Саров:  ФГУП “РФЯЦ-ВНИИЭФ” ИЛФИ, с. 154–162. 

[8] М. Борн, Э. Вольф, Основы оптики. М. : Наука, 1973. 

[9] Л. Д. Ландау , Е. М. Лифшиц, Электpодинамика сплошных сpед. М. : Наука, 1982. 

[10] M.  Battuello,  S.  Clausen,  J.  Hameury,  P.  Blombergen,  “The  spectral  emissivity  of  surface  layers  currently applied  in  blackbody  radiators,  covering  the  spectral  range from 0.9  to 20 μm. An  international  comparison”,  in Proc. of the 7th  Intern.  Symp.  on  Temperature  and  Thermal  Measurements in Industry and Science. Delft, pp. 601–606, 1999. 

[11]  IR-Book.  Level  II  (Infrared  Training  Center-International). Training materials of FLIR, 2000. 

[12]  R.  P.  Madding,  “Emissivity  measurement  and temperature  correction  accuracy  considerations”,  in  Proc.  of the  SPIE, Thermosense XXI, Orlando, Florida,  ed.  by: D. H. LeMieux, J. R. Snell, vol. 3700, s. 393–401, 1999. 

[13]  L.  Michalski,  K.  Eckersdorf,  J.  Kucharski, Thermometers  –  instruments  and  methods.  Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 1998. 

[14] W. Minkina,  “Thermometry  –  basic  problems  of thermovision measurements”. Materials XXXV  Interuniversity Conference  of Metrologists  (XXXV MKM’2003). Krakow,  pp. 77–86, 2003. 

[15] A.  Sala,  Radiant  heat  exchange. Warsaw:  PWN, 1993.

[16]  Переносні  пірометри  часткового  випромінення “Смотрич-4ПМ1-08”, “Смотрич-4ПМ1-09” (ТУ  У  33.2-04850451-068:2001)  [Online]. Available  at:  http://thermo.lviv.ua/ index.php/uk/produktsiia%3Fid=114.html.