Формування геоінформаційної системи природного заповідника «Розточчя»

2011;
: cc. 127 - 131
Authors: 

А. Бунь, С. Сивній, О. Савчин1, О. Стрямець

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління,
1кафедра прикладної математики

Розглянуто геоінформаційну систему (ГІС), побудовану за результатами інвентаризації та моніторингових досліджень природного заповідника «Розточчя». До складу ГІС «Розточчя» введено квартально видільну сітку, породний склад насаджень, постійні пробні площі з таксаційними характеристиками, моніторингові маршрути і пункти. Описана ГІС забезпечує можливість використання, збереження, редагування, аналізу та відображення географічних даних «Розточчя».

Basic characteristics of a geographic information system (GIS), based on inventory and monitoring of forests of the “Roztochya” nature reserve, are described. The structure of GIS “Roztochya” includes forest inventory data, species composition of stands, permanent sample plots, with forest measurements characteristics, routes and monitoring points. GIS provides the ability to describe the use, storage, editing, analyzing and displaying geographic data of the “Roztochya” nature reserve.

  1. Андрієнко Т.Л. Програма Літопису природи для заповідників та національних природних парків / За ред. Т.Л. Андрієнко. – К.: Академперіодика, 2002. – 103 с.
  2. Лященко А.А., Карпінський Ю.О. Архітектура та інструментарій відкритих ГІС / А.А. Лященко, Ю.О. Карпінський // Тези доп. Третьої Всеукраїнської конференції з геоінформаційних технологій «Теорія, технологія, впровадження ГІС» ГІС-ФОРУМ – К.: ГІС-Асоціація України, 1997. – С. 15–17.
  3. Берлянд A.M., Тикунов В.С. Картография. Геоинформационные системи: Сб. перевод. статей / Сост., ред. и предисл. A.M. Берлянд и В.С. Тикунов. – М.: Карттеоцентр-Геодезиздат, 1994. Вып. 4. – 350 с.
  4. Журавлев В. Mapinfo Professional 9.0 Руководство пользователя / Пер. В. Журавлев, А. Колотов, К. Мусин, В. Николаев // Troy, New York, 2006. – 620 с.