Геофізичні дослідження та створення геоінформаційної моделі Інкерманських штолень з метою локалізації скупчень боєприпасів часів Другої світової війни

1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2
Інститут археології НАН України

Представлено результати комплексних робіт, спрямованих на знаходження скупчень вибухонебезпечних речовин в Інкерманських штольнях, які використовувалися як військові сховища і були підірвані радянськими військами при відступу з Севастополя наприкінці червня 1942 р.