Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень діагностування ревматологічних захворювань на основі адаптивних онтологій

2011;
: cc. 26 - 35
Authors: 

В. Литвин

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто побудову інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень діагностування ревматологічних захворювань. Для функціонування такої системи розроблено математичний апарат на основі адаптивних онтологій.

In the paper the design of the decision support diagnosing rheumatic diseases. For the operation of the system developed mathematical tools based on adaptive ontologies.

 1. Каменнова М.С. Корпоративные информационные системы: технологии и решения / М.С.Каменнова // Системы управления базами данных. – 1995. – № 3. – С. 88–99.
 2. Funk P. Advances in Case-Based Reasoning / P.Funk, P.A.González-Calero // 7th European Conference, ECCBR 2004. – Madrid, Spain. – P. 375–380.
 3. Рассел С. Искусственный интеллект / С. Рассел, П. Норвиг. – М., СПб., К.: Вильямс, 2006. – 1408 с.
 4. Gruber T. R. A translation approach to portable ontologies / T.R.Gruber // Knowledge Acquisition. – 1993. – N 5 (2). – P. 199-220.
 5. Інтелектуальні системи, базовані на онтологіях // Д.Г. Досин, В.В. Литвин, Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник. – Львів:«Цивілізація», 2009. – 414с.
 6. Литвин В.В. Мультиагентні системи підтримки прийняття рішень, що базуються на прецедентух та використовують адаптивні онтології / В.В. Литвин // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – Запоріжжя, 2009. – №2(21). – С. 120–126.
 7. Даревич Р.Р. Оцінка подібності текстових документів на основі визначення інформаційної ваги елементів бази знань / Р.Р. Даревич, Д.Г. Досин, В.В. Литвин, З.Т. Назарчук // Искусственный интеллект. – Донецк. – № 3. – 2006. – С. 500–509.
 8. Sowa J. Conceptual graphs for a database interface / J.Sowa // IBM Journal of Research and Development. – Vol. 20. – 1976. – № 4. – Р. 336–357.
 9. Цветков А.М. Разработка алгоритмов индуктивного вывода с использованием деревьев решений / А.М. Цветков // Кибернетика и системный анализ. – 1993. – № 1. – С. 174–178.
 10. Даревич Р.Р. Mетод автоматичного визначення інформаційної ваги понять в онтології бази знань / Р.Р. Даревич, Д.Г. Досин, В.В. Литвин // Відбір та обробка інформації. – 2005. – Вип. 22(98). – С.105–111.
 11. Фаулер М. UML в кратком изложени / М. Фаулер, К. Скотт. – М.: Мир, 1999. – 340 с.