Моделювання температурних режимів у термочутливому вузлі мікроелектронних пристроїв

2011;
: cc. 79 - 84
Authors: 

В. Гавриш, А. Косач, Ю. Нога

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра програмного забезпечення

Розглядається стаціонарна нелінійна задача теплопровідності для термочутливої смуги, яка нагрівається внутрішніми джерелами тепла і тепловим потоком. Отримано аналітичний розв’язок цієї задачі та виконано числовий аналіз для заданої залежності коефіцієнта теплопровідності матеріалу смуги від температури.

A steady state nonlinear thermal conductivity problem for thermosensitive strip, which is heated by internal heat sources and heat flow. The analytical solution of this problem has been obtained and the numerical analysis for a given dependence of thermal conductivity coefficient of the strip material on the temperature has been conducted.

  1. Барвінський А.Ф. Нелінійна задача теплопровідності для неоднорідного шару з внутрішніми джерелами тепла / А.Ф. Барвінський, В.І. Гавриш // Проблемы машиностроения. – 2009. – 12, № 1. – С. 47–53.
  2. Гавриш В.І. Метод розрахунку температурних полів для термочутливої кусково-однорідної смуги із чужорідним включенням / В.І. Гавриш, Д.В. Федасюк // Промышленная теплотехника. – 2010. – 32, № 5. – С. 18–25.
  3. Гавриш В.І. Гранична задача теплопровідності для шару з чужорідним циліндричним включенням / В.І. Гавриш, Д.В. Федасюк, А.І. Косач // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2010. – 46, №5. – С. 115–120.
  4. Gavrysh V.I.Thermal simulation of heterogeneous structural components in microelectronic devices / V.I.Gavrysh, D.V. Fedasyuk // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2010. – 13, No. 4. – P. 439-443.
  5. Подстригач Я.С. Термоупругость тел неоднородной структуры / Я.С. Подстригач, В.А. Ломакин, Ю.М. Коляно. – М.: Наука, 1984. – 386 с.
  6. Коляно Ю.М. Методы теплопроводности и термоупругости неоднородного тела. – Киев: Наук. думка, 1992. – 280 с.
  7. Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Корн Г., Корн Т. – М.: Наука, 1977. – 720 с.
  8. Коздоба Л.А. Методы решения нелинейных задач теплопроводности. – М.: Наука, 1975. –229 с.
  9. Ломакин В.А. Теория упругости неоднородных тел. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 376 с.
  10. Берман Р. Теплопроводность твердых тел. – М.: Мир, 1979. – 288 с.