Моделювання теплового стану в термочутливому елементі потужного світлодіода

2011;
: cc. 254 - 259
Authors: 

В. Гавриш, А. Косач

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра програмного забезпечення

Розглянуто стаціонарну нелінійну осесиметричну задачу теплопровідності для термочутливого шару, який нагрівається внутрішніми джерелами тепла і тепловим потоком. Отримано аналітичний розв’язок цієї задачі та виконано числовий аналіз для заданої залежності коефіцієнта теплопровідності матеріалу шару від температури.

The steady state nonlinear axially symmetric problem of thermal conduction for the heat sensitive layer, which heats at internal thermal source and heat flow, has been considered. The analytical solution for this problem has been obtained and the numerical analysis for the given dependence of the layer substance thermal conductivity on the temperature has been conducted.

  1. Барвінський А.Ф. Нелінійна задача теплопровідності для неоднорідного шару з внутрішніми джерелами тепла / А.Ф. Барвінський, В.І. Гавриш // Проблемы машиностроения. – 2009. – 12, № 1. – С. 47–53.
  2. Гавриш В.І. Метод розрахунку температурних полів для термочутливої кусково-однорідної смуги із чужорідним включенням / Гавриш В.І., Федасюк Д.В. // Промышленная теплотехника. – 2010. – 32, № 5. – С. 18–25.
  3. Гавриш В.І. Гранична задача теплопровідності для шару з чужорідним циліндричним включенням / В.І. Гавриш, Д.В.Федасюк, А.І. Косач // Фізико- хімічна механіка матеріалів. – 2010. – 46, № 5. – С. 115-120.
  4. Подстригач Я.С. Термоупругость тел неоднородной структуры / Я.С. Подстригач, В.А. Ломакин, Ю.М. Коляно. – М.: Наука, 1984. – 386 с.
  5. Коляно Ю.М. Методы теплопроводности и термоупругости неоднородного тела. – К.: Наук. думка, 1992. – 280 с.
  6. Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Корн Г., Корн Т. – М.: Наука, 1977. – 720 с.
  7. Коздоба Л.А. Методы решения нелинейных задач теплопроводности. – М.: Наука, 1975. –229 с.
  8. Ломакин В.А. Теория упругости неоднородных тел. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 376 с.
  9. Берман Р. Теплопроводность твердых тел. – М. : Мир, 1979. – 288 с.