Моделювання туристичних потоків з використанням мурашиних алгоритмів

2011;
: cc. 98 - 103
Authors: 

В. Юзевич, Н. Крап*

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, Львів
* Львівський інститут економіки і туризму, кафедра природничо-математичних дисциплін

Запропоновано рекомендації щодо моделювання туристичних потоків з використанням мурашиних алгоритмів.

The recommendation for the modelling of tourist streams with the use of ant algorithms is presented.

  1. Банько В. Г. Туристська логістика: Навч. посібник / В. Г. Банько. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 204 с.
  2. Ротштейн О. П. Моделювання та оптимізація надійності багатовимірних алгоритмічних процесів // О. П. Ротштейн, С. Д. Штовба, О. М. Козачко. – Вінниця: «УНІВЕРСУМ-Вінниця», 2007. – 211 с.
  3. http://www.ukrstat.gov.ua.
  4. Штовба С. Д. Мурашині алгоритми оптимізації / С. Д. Штовба, О. М. Рудий // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. – № 4. – С. 62–69.