Основні підходи до оптимізації функціональних програм

2012;
: cc. 321 - 327
Authors: 

В. Заяць

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра загальної екології та екоінформаційних систем

Розглянуто основні підходи до оптимізації функціональних програм. Показано особливості та переваги кожного з них. Кожен із підходів ілюструється прикладами реалізації програм у середовищі Ліспу.

The basic approaches to optimization of functional programs are considered in the article. Features and advantages of each of them are shown. Each of approaches is illustrated by the examples of realization of the programs in the environment of Lisp.

  1. Mccarthy J. Recursive functions of symbolic expressions and their computation by machine // Comm. ACM.: – 1960.– Vol.3. – P.184–195.
  2. Крюков А.П., Родионов А.Я., Таранов А.Ю., Шаблыгин Е.М. Программирование на языке R-Лисп. – М.: Радио и связь, 1991. – 192 с.
  3. Еднерал В.Ф., Крюков А.П., Родионов А.Я. Язык аналитических вычислений Reduce. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 176 с.
  4. Бадаєв Ю.І. Теорія функціонального програмування. Мови Common Lisp та Auto Lisp. – К., 1999. – 150 с.
  5. Заяць В.М. Конспект лекцій з курсу «Функційне програмування». – Львів, 1999. – 55 с.
  6. Маурер У. Введение в программирование на языке Лисп. – М.: Мир, 1976. – 104 с.
  7. Хювенен Э., Слеппян Й. Мир Лиспа. В 2-х т. Т.1. Введение в язык Лисп и функциональное программирование. Пер. с финск. – М.: Мир, 1990. – 447 с.
  8. Заяць В.М., Заєць М.М. Логічне та функційне програмування: Навч. посібник. – Львів: Бескид Біт, 2006. – 352 с.