МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА МАШИНОБУДІВНУ ПРОДУКЦІЮ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

З’ясовано особливості ціноутворення на машинобудівну продукцію. Запропоновано загальний підхід до моделювання ціноутворення на машинобудівну продукцію з урахуванням параметрів попиту на товари, що виготовляються за допомогою цієї продукції. Побудовано моделі критеріальних показників оптимізації цін та обсягів збуту продукції машинобудівного підприємства. Встановлено можливості використання критеріальних показників оптимізації цін на машинобудівну продукцію для вирішення завдання вибору найкращого різновиду цієї продукції.

1. Бокулєва М. О. (2009) Ціноутворення на продукцію машинобудівних підприємств з урахуванням вимог споживачів. Держава та регіони. № 2. 13–19. 2. Гришко В. А. (2010) Закономірності формування інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств, Схід. № 2 (102). 28–32. 3. Загорецька О. Я. (2011) Формування цін виробників машинобудівної продукції : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Львів, 23 с. 4. Косарєва І. П., Сукрушева Г.О., Муравйов О.В. (2013) Основи управління процесом ціноутворення на промислових підприємствах, Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. № 1(21). 94–104. 5. Кучерова Г. Ю. (2008) Установлення ціни нижньої межі на нову продукцію машинобудування в залежності від фаз життєвого циклу, Держава та регіони. № 2. 114–118. 6. Набок І. І. (2008) Механізм ціноутворення на інноваційну продукцію машинобудівного виробництва з урахуванням її життєвого циклу, Держава та регіони. № 2. 160–163. 7. Подмишальська Ю. В. (2009) Стратегічне ціноутворення на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. 22 с. 8. Савченко О. В. (2009) Формування цін на нову продукцію виробничо-технічного призначення (на прикладі підприємств машинобудування) : автореф. дис. … ступеня канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Савченко. Хмельницький, 23 с. 9. Савчук О. О. (2012) Теоретичні засади ціноутворення, Бізнес Інформ. № 1. 179–182. 10. Скворцов І. Б., Загорецька О. Я., Балик У. О. (2013) Стратегічне ціноутворення : [монографія], І. Б. Скворцов,. Львів : ЗУКЦ, 350 с.