Розпізнавання графічних захисних елементів на фонових зображеннях

2013;
: cc. 227 - 230
Authors: 

Д. Пелешко1, А. Ковальчук1, І. Дронюк2, М. Назаркевич1

Національний університет «Львівська політехніка», 
1кафедра інформаційних технологій видавничої справи,
 2кафедра автоматизованих систем управління

На основі неізоморфного перетворення області зображення, який містить елементи графічних захисних елементів, запропоновано метод їх ідентифікації для випадку існування фонового зображення. Сама процедура ідентифікації захисних елементів здійснюється на основі спектральної метрики. Спектральну метрику отримують із власних підпросторів квадратних матриць-операторів, які будуються над отриманими у результаті дії деяких адитивних операторів.

There is proposed method of identifying image of protective elements for the case of the existence of a background image. The method is based on non-isomorphic transformation of image area that contains graphic protective elements. The procedure of identification of security elements developed based on spectral metrics. Spectral metric derived from their own subspaces square matrix operators. Construction of these matrix operators based on vectors, obtained as a result of some additive operators.

  1. Визильтер Ю.В. Сравнение и локализация фрагментов изображений с использованием проективних морфологий / Ю.В. Визильтер, С. Ю. Желтов // Вестник компьютерных и информационных технологий. – 2008. – № 2. – С. 14 – 22.
  2. Губанов П. В. Автоматическая сегментация текстурированных изображений на основе локальных распределений характеристик / П. В. Губанов // Вестник Томского государственного университета. – 2000. – № 271. – С. 74 – 77.
  3. Хиленко В.В. Численный метод определения собственных чисел матриц произвольно большой размерности / В.В. Хиленко // Кибернетика и системный анализ. – 2004. – № 2. – С. 186 – 194.
  4. Грыцык В. В. Информационные технологии защиты документов средствами Ateb-функций. Ч. 1: Построение базы данных Ateb-функций для защиты документов / В. В. Грыцык, И. М. Дронюк, М. А. Назаркевич // Проблемы управления и информатики. – 2009. – № 2. – C. 139–152.