Розроблення моделей загроз для друкованих документів, захищених графічними методами захисту

2013;
: cc. 170 - 177
Authors: 

О. Нечай1, М. Назаркевич2, Ю. Христиніна3

1Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Національний університет «Львівська політехніка»
2кафедра інформаційних технологій видавничої справи,
3кафедра автоматизованих систем управління

Розроблено моделі загроз щодо друкованих документів. Проаналізовано графічні методи захисту документів. Розроблено метод ідентифікації документів, захищених за допомогою сіток Ateb-функцій.

Models threats on printed documents. Graphical analysis methods of protecting documents. The method of identification documents protected by nets Ateb-functions.

  1. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 5 липня 1994 (нова редакція) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – Ст. 286.
  2. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» // Відомості Верховної Ради, 1991. – №38. –Ст.508 (Із змінами, внесеними згідно із Законами… №1455-IV (1455-15) від 05.02.2004, ВВР, 2004. –№19. – Ст.271.
  3. Постанова від 03.07.2006 № 895 (Редакція станом на 11.03.2011) «Про затвердження документів та груп товарів, що підлягають захисту голографічними елементами».
  4. Юдін О.К. Захист інформації в мережах передачі даних / О.К. Юдін, Г.Ф. Конахович, О.Г. Корченко // Підручник МОН України. – К.: Видавництво DIRECTLINE, 2009. – 714 с.
  5. Коншин А.А. Защита полиграфической продукции от фальсификации / А. А. Коншин. – М.: Синус, 1999. – 160 с.
  6. Дурняк Б. В. Інформаційна технологія формування графічних засобів захисту документів: монографія / Б.В. Дурняк, В.З. Пашкевич, В.І. Сабат, О.В. Тимченко. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2011. – 152 с.
  7. Путятин Е.П., Аверин С.И. Обработка изображений в робото- технике. – М.: Машиностроение, 1990. – 320 с.
  8. Назаркевич М. Ідентифікація даних кореляційними методами на основі Ateb-функцій/ М. Назаркевич, І. Вербенко. // Вісник Державного університету «Львівська політехніка». «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – 2011. –№ 719. – С.308–313.