Інформаційна технологія управління проектами

Прийнято: Лютий 23, 2016
1
Львівський державний університет внутрішніх справ
2
Львівський інститут економіки і туризму

У статті запропоновано в системі управління проектами використання  інформаційних технологій як процесів розподілу ресурсів ІТ-інфраструктури.