порівняльний аналіз

Майбутні зміни в логістиці & ланцюгах постачання: компетентнісний вимір

У статті наголошено, що інтеграція української економіки в ЄС частково гальмуються суто логістичними чинниками. Проаналізовано позиції України у світовому рейтингу Індексу логістичної ефективності. Проведено порівняльний аналіз України з Німеччиною та Польщею в розрізі 6 субіндексів. Акцентовано увагу на складовій «логістична компетентність», за яким спостерігається  значне  відставання  від  середньоєвропейського  рівня.  Обґрунтовано  внесок «компетентностей» у розвиток логістичного потенціалу країни з позицій: покращення результатів; ефекту синергії,; ефекту мережі.

МІЖНАРОДНІ ІНТЕГРАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У КРАЇНАХ ЄС

Досліджено основні загальноприйняті показники оцінювання окремих аспектів діяльності державного управління, котрі застосовують у міжнародній практиці.

Державна політика України та республіки Польщі щодо захисту прав національних меншин: порівняльний аналіз (оглядова стаття)

У статті здійснено порівняльний аналіз державної політики України та Польщі щодо захисту прав національних меншин. Автори розкривають суть та виділяють ознаки національних меншин, аналізують ситуацію щодо національних меншин, яка існує в Україні та Польщі.

Структура системи порівняльного аналізу електронних текстових документів за змістом

Проаналізовано схему функціонування сервісів для визначення унікальності електронних текстових документів, розглянуто їхні основні характеристики під час перевірки на оригінальність наукової статті. Наведено структуру системи порівняльного аналізу електронних текстових документів за змістом, описано принцип функціонування кожної з її основних компонент.

Operational Conditions of Vehicles Motion and Formation of Urban Driving Cycle in the City of Lviv

To the greatest extent, the indicators of the motor vehicles being in the normative technical state are influenced by the operational conditions, which, in turn, are characterized by road, relief (terrain) and transport conditions.

Internal audit in the public finance sector and its role in the system of management control

The article presents the issues of the functioning of internal audit in the public finance
sector and its role in the system of management control. The main purpose of this article is to
demonstrate that the internal audit and management control are necessary tools for use in
public sector units. The necessity to control comes from the fact the management of public
resources.
The article presents the definitions and characteristics of both of these tools ona