Захист інформації з інтелектуальною підтримкою організаційно-технічного й оперативного управління

2016;
: cc. 248 - 255
1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Для успішного використання сучасних інформаційних технологій необхідно ефективно управляти не тільки мережею, але і її системою захисту інформації (СЗІ), при цьому на рівні інформаційної системи автономно повинна працювати система, яка реалізує управління складом подій інформаційної безпеки, планування модульного складу СЗІ й аудиту. З огляду на те, що СЗІ є доволі складною організаційно-технічною системою, що функціонує в умовах невизначеності, суперечливості та неповноти знань про стан інформаційного середовища, управління такою системою має ґрунтуватися на застосуванні методів теорії прийняття рішень і необхідності застосування інте- лектуальних технологій.

1. Бурячок В. Л., Толюпа С. В., Аносов А. О. Cистемний аналіз та прийняття рішень в інформаційній безпеці. Київ: ДУТ, 2015. С. 345. 2. Андреев В. И., Гончаренко Ю. Ю., Дивизинюк М. М., Павлов И. Н., Хорошко В. А. Проектирование систем технической защиты информации. Севастополь: Изд. Центр СНУЯЭиП, 2011. 235 с. 3. Толюпа С. В. Проектирование систем поддержки принятия решений в процессе восстановления и обеспечения комплексной защитыв информационных системах // Науково-технічний журнал «Сучасний захист інформації». 2012. № 4. С. 69–74. 4. Толюпа С. В., Павлов І. М. Аналіз підходів моделювання процесів прийняття рішень при проектуванні систем захисту інформації // Науково-технічний журнал «Сучасний захист інформації». 2014. № 2. С. 96–104. 5. Кривуца В. Г., Беркман Л. Н., Толюпа С. В. Інфокомунікаційні мережі нового покоління: монографія. Київ: ДУІКТ, 2012. 286 с.