Дослідження максимальної глибини промерзання ґрунту для території Українських Карпат

2015;
: 14
Надіслано: Жовтень 25, 2015
Прийнято: Жовтень 25, 2015

За запропонованими двома методиками за висотними і висотно-зимовими коефіцієнтами вперше обчислені значення максимальних глибин промерзання ґрунту для метеостанцій Плай, Пожежевська і гори Говерла та проведено районування території Закарпатської області. Обчислені параметри максимальної глибини промерзання ґрунту враховують теплоємність, теплопровідність, вологість ґрунту, густину і теплоємність снігу.

The proposed two methods for high-altitude and high-altitude winter coefficients first computed the maximum depth of soil freezing weather stations Plaj, Pozhezhevska and mountain Goverla and conducted zoning Transcarpathian region. The calculated parameters of the maximum depth of soil freezing into account the specific heat, thermal conductivity, soil moisture, density and heat capacity of the snow.

1. Андреева Г. К. Некоторые вопросы построения климатических карт [текст] / Андрее- ва Г. К., Бабиченко В. Н. – К.: Укр НиГМИ. Вып.131. – 1974. – С. 106–116.

2.Бабиченко В. Н. Климат Ужгорода [текст] / Бабиченко В.Н. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 190 с.

3. Будыко М. И. Климат в прошлом и будущем [текст] / Будыко М.И. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980.–351 с.

4. Бучинский И. Е. Климат Украины [текст] / Бучинский И. Е. – Л.: Гидрометеоиздат, 1960. – 130 с.

5. Гук М. І.. Клімат Української РСР [текст] / Гук М. І., Половко І. К., Прихотько Г. Ф. – К.: Радянська школа, 1958. – 72 с.

6. Гук Я. С. Визначення рекомендованих нормативних параметрів тиску для населених пунктів, окремих вершин і перевалів Закарпатської області / Гук Я. С. – Ужгород: Науковий вісник УжНУ. Серія Фізика. Вип.19. – 2006. –С. 206–208.

7. ДСТУ НБ В.1.1–21:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія. Будівельний стандарт України. – К.. 2010. – 55 с.

8. Закарпатська область. Загальногеографічна карта М 1:250 000ю – К.: АГП. – 2006. – 1 лист.

9. Кінаш Р. І. Методика визначення параметрів будівельної кліматології для населених пунтків, вершин і перевалів Закарпатської області / Кінаш Р. І., Гук Я. С. – Львів: Problems of the Technical Meteorology, 22–26 may, 2006. – 2006. – P.50–56.

10. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування ДБН В.1.2-2:2006. – К.: Мінбуд України. – 2006. – 35 с.

11. СНиП 2.01.07- 85 “Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования”. – М.: Стройиздат, 1985. – 35 с.

12. СНиП 2.01.01.82 “Строительная климатология и геофизика”. – М.: Стройиздат, 1983. – 136 с. 13. Kinash R. Technique of Determination the Parameters of snowloads for Towns, peaks and Passes of Carnation region / Kinash R. I., Huck J. S. – Canada: Snow Engineering VI, June 1–5, 2008.