Вихідні поняття для дослідження віктимологічний апарат внутрішньосімейного насильства

Автори:
1
доктор юридичних наук, професор завідувач кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”

Злочинність, як прояв протиправних посягань, є однією з актуальних проблем нашої держави, а протидія їй – важливим напрямом діяльності держави загалом, і правоохоронних органів зокрема. У всі часи корислива злочинність сприймалася як серйозна загроза найвищим суспільним цінностям, що зумовлювало суспільний попит на ефективні форми протидії та захисту інтересів людини, суспільства і держави від корисливих насильницьких посягань, зниження ризику стати жертвою цих кримінальних правопорушень.

Поняття «насильство» в даний час широко використовується не тільки в повсякденному житті, а й входить в термінологічний апарат різних наук. Філософія, психологія, кримінальне право, кримінологія, криміналістика та інші науки підходять до вирішення проблеми визначення поняття «насильство» самостійно, не використовуючи вже існуючі визначення в суміжних галузях.

Визначення насильства може відрізнятися залежно від цілей його застосування. Це пов’язано з тим, що саме насильство має досить «широкий формат». Це соціально-правове явище, не обмежене рамками кримінального права. Іншими словами, до насильства можна віднести як кримінальні правопорушення, так і адміністративні правопорушення, а також інші форми поведінки, які формально не є правопорушеннями, але суперечать загальноприйнятим і затвердженим нормам поведінки, створюючи передумови насильницького правопорушення як такого.

У зв’язку з цим необхідно зазначити, що в контексті реального дослідження використовуватиметься лише кримінально-правове поняття насильства, в контексті дослідження основних напрямів віктимологічного апарату внутрішньосімейного насильства, що оцінюється з позиції кримінального права як правопорушення і, відповідно, має всі його ознаки.

1.​Holiny V. V., Holovkina B. M. Viktymolohiia (2017): [Victimology] navch. posib. / za red.. Kharkiv: Pravo. [in Ukrainian].

2.​Tsyba V. T. (2011) Teoretychni zasady sotsialnoi psykholohii: systemnyi pidkhid : [Theoretical foundations of social psychology: a systematic approach] : monohrafiia.  K. : Universytet «Ukraina». [in Ukrainian].

3.​Blaha A. B.  (2014) Nasylstvo v simi (kryminolohichnyi analiz ta zapobihannia): [Domestic violence (criminological analysis and prevention)] : monohrafiia. Kharkiv.[in Ukrainian].

4.​Lashchyk K. M. (2015) Poniattia, oznaky zhertvy zlochynu, pidkhody do vyznachennia zhertvy zlochynu [Concepts, signs of a crime victim, approaches to defining a crime victim]. Zakarpatski pravovi chytannia: materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Uzhhorod: Vyd-vo UzhNU «Hoverla». [in Ukrainian].

5.​Cheban O. M. (2014) Viktymolohichna profilaktyka zlochynnosti bezprytulnykh osib yak element indyvidualnoi profilaktyky [Victimological crime prevention of homeless persons as an element of individual prevention]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia PRAVO. [inUkrainian].

Oleksii Humin “Victimology apparatus for domestic violence research” https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-137-2023/victimology-apparatus-domestic-violence