ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ ВИРОБНИКІВ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ НА ПІДСТАВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра маркетингу і логістики

Дослідженням встановлено, що в Україні зростає попит на шоколадні плитки, тому їх виробники повинні оновлювати цю асортиментну групу товарів. На підставі первинної інформації визначено, що сьогодні АТ “Львівська кондитерська фабрика “Світоч” повинно використовувати стратегію інтенсивного розвитку із пропонуванням нових смаків шоколаду чи додатками до нього, підвищеним вмістом какао-бобів, оновленням упакування товару та зміною його ваги залежно від сегмента ринку. Пріоритетні напрями інновацій визначено з використанням методу аналізу ієрархій. 

  1. Кільніцька О. С., Кравчук Н. І., Куцмус Н. М. (2018) Ринок кондитерської продукції в Україні: тенденції та перспективи розвитку. Економіка АПК. № 11. С. 29-43.
  2. Трофименко О. О., Золотопер М. А. (2019) Економіко-організаційні засади розвитку підприємств кондитерського ринку в Україні. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Випуск 24. С. 165-171.
  3. Смаглюк А.А., Надточій А.О. Аналіз ринку кондитерських виробів України та перспективи його розвитку. International Scientific Journal "Internauka". Series: "Economic Sciences".  Available at:  https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15823961346397.pdf (дата звернення 15.09.2020).
  4. Єрмак С. О., Плотницька В. В. (2016) Інноваційні аспекти розвитку ринку кондитерських виробів України. Бізнес Інформ. №11. C. 398–403.
  5. Коляденко І. І., Кавтиш О. П. (2017) Аналіз кризових явищ на підприємствах кондитерської галузі в сучасних умовах. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Випуск 20. С. 203-210.
  6. Тараненко І.В., Яременко С.С., Радинський Е.Ю. (2014) Розробка маркетингової стратегії підприємства відповідно до результатів конкурентного аналізу. Європейський вектор економічного розвитку. №2(17). С. 211-222.
  7. Ібрагімов Е. Е. (2013) Вплив споживчого капіталу на формування корпоративної системи стратегічного планування кондитерських підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій. №1.  С. 218-228.
  8. Ринок кондитерських виробів України: коли потовстіння в радість.  Available at : https://pro-consultіng.ua/ua/pressroom/rynok-kondіterskіh-іzdelіj-ukraіny-kogda-potolstenіe-v-radost (дата звернення 23.09.2020).
  9. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Available at:  https:// www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 15.08.2020)
  10. Саати Т. (1993) Принятие решений. Метод анализа иерархий / Пер. с англ. Москва: Радио и связь, 278 с.