СТАН, ДИНАМІКА ТА ПРОБЛЕМИ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Кафедра технологій управління
2
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фінансів
3
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фінансів
4
Bielsko-Biała School of Finance and Law

Досліджено підходи науковців до визначення категорій “ліквідність банків” та “регулювання ліквідності банківської системи”. Здійснено ретроспективне аналізування підходів НБУ до регулювання ліквідності банківської системи та ідентифіковано використання двох основних методів.

Виявлено стійкі динамічні тенденції ліквідності банківської системи у 2012–2020 рр. та ідентифіковано основні чинники, що спричиняють таку динаміку. Виявлено кризу надлишкової ліквідності банківської системи України, ідентифіковано її часові періоди, встановлено основні чинники її виникнення та їхні кількісні характеристики. Доведено непродуктивне використання високоліквідних активів банками, що зумовлено саме процесами регулювання рівня ліквідності банківської системи та використанням НБУ депозитних сертифікатів.

1. Carletti E. (2007). Competition and regulation in banking. Handbook of Financial Intermediation. Amsterdam: Elsevier / North Holland, Amsterdam, the Netherlands, pp. 449–482.

2. Ilchuk P., Kots O. (2019). Refinancing operations: evolution of the role and identification of the influence on the ukrainian banking system liquidity. Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). Available at: https://doi.org/10.2991/smtesm19.2019.13

3. Ilchuk P., Kots O. (2019). Nexus between monetary instruments and Ukrainian economy indicators. Lviv: Publisher Novyi Svit-2000.

4. Mio H., Banerjeea R. (2018). The impact of liquidity regulation on banks. Journal of Financial Intermediation, Vol. 35, Part B, рр. 30–44.

5. Tarazi A., Distinguin I., Roulet C. (2013). Bank regulatory capital and liquidity: Evidence from US and European publicly traded banks. Journal of Banking & Finance, Vol. 37, Is. 9, рр. 3295–3317.

6. Вожжов С. П. (2010). Доступність банків до рефінансування та можливості варіаційного регулювання їх ліквідності. Фінанси України, № 2, С. 111–119.

7. Інфляційний звіт. Січень 2020 р. Available at: https://bank.gov.ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-sichen2020-roku.

8. Міщенко В. І., Сомик А. В. та ін. (2008). Ліквідність банківської системи України: наук.-аналіт. матеріали. Київ: Національний банк України, Центр наукових досліджень, 180 с.

9. Макроекономічний та монетарний огляд. Березень 2020 р. Available at: https://bank.gov.ua/news/all/ makroekonomichniy-ta-monetarniy-oglyad-berezen-2020-roku

10. Манжос С. (2014). Рефінансування як інструмент підтримання ліквідності банківських установ України. Галицький економічний вісник. № 3. С. 130–138.

11. Міщенко С. В. (2009). Проблеми забезпечення ліквідності банків на основі використання механізмів рефінансування. Фінанси України. № 7. С. 75–88.

12. Офіційний сайт Національного банку України. Available at: https://bank.gov.ua/

13. Погорєлова Т. В., Агапченко К. А. (2019). Статистичний аналіз динаміки ліквідності комерційних банків України за період 2008–2018 рр. Статистика – інструмент соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць, № 5, С. 6–12.

14. Постанова Правління Національного банку України “Про запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)”. Available at: https://bank.gov.ua/legislation/Resolution_24122019_158

15. Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження змін до деяких нормативноправових актів Національного банку України”. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0102500-19

16. Рішення Правління Національного банку України “Про схвалення Методики розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)”. Available at: https://bank.gov.ua/legislation/ Decision_24122019_1001-rsh

17. Рудан В. Я. (2017). Ліквідність банківської системи України: сучасний стан і стратегічні орієнтири управління. Економічний аналіз: зб. наук. праць ТНЕУ, Т. 27, № 4, С. 170–179.

18. Христофорова О. М., Мінасян М. Т. (2019). Ліквідність банківської системи та практичні аспекти її забезпечення в сучасних умовах України. Науковий вісник Херсонського державного університету, № 36, С.109–114.