ЦИРКУЛЯРНІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності

Досліджено сутність, принципи, передумови та світовий досвід переходу від лінійної до циркулярної моделі економіки та забезпечення сталого розвитку віт- чизняних підприємств за допомогою адаптації циркулярних бізнес-моделей. Проана- лізовано світові, передусім європейські, досвід та практику, й наведено успішні приклади їх застосування провідними підприємствами світу. Показано, що циркулярна модель корисна не тільки для екології та навколишнього середовища, а й для еко- номічної ефективності підприємств. У підсумку підтверджено гіпотезу щодо глобальної необхідності та високої ефективності зміни економічної моделі з лінійної на циркулярну на різних рівнях. Ураховуючи світовий досвід та наведені рекомендації, зокрема щодо “зелених закупівель”, вітчизняним підприємствам доцільно активно впроваджувати циркулярні бізнес-моделі задля сталого розвитку та підвищення міжнародної конку- рентоспроможності, а державі – розробити чітку стратегію переходу на циркулярні принципи економіки.

1. Avraamidou S., Baratsas S. G., Tian Y., Pistikopoulos E. N. (2020). Circular Economy – A challenge and an opportunity for Process Systems Engineering. Computers & Chemical Engineering, 133, 106629.

2. Circular economy update. Overview of circular economy in Europe 2019. Final report. Ecopreneur.eu. Available at: https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/ecopreneu....

3. Damen М. А. (2018). A Resources Passport for a Circular Economy: Master Thesis. Utrecht University. Available at: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/257741.

4. EESC (2019). Towards a Sustainable Europe by 2030. Reflection Paper, European Economic and Social Committee, Brussels.

5. Ellen Macarthur Foundation. What is the circular economy? Available at: https://www.ellenmacarthurfoundation. org/circular-economy/what-is-the-circulareconomy.

6. EU Green Public Procurement (2008). Available at: https://www.switchtogreen.eu/?p=1527.

7. European Commission (2015). Circular Economy Action Plan. For a cleaner and more competitive Europe. Available at: https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_econo....

8. European Commission (2019). Employment and Social Developments in Europe: 2019 review highlights that tackling climate change can be a driver for growth and jobs, Brussels.

9. European Commission (2020). Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels: EC.

10. Horbal N. I., Adamiv M. Ye., Chumak A. S. (2020). Adaptation of circular economy principles to waste management in Ukraine. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”, Т. 4, № 1, С. 159–166.

11. Geissdoerfer M. and Savaget P. and Bocken N. M. P. and Hultink E. J. (2017). The circular economy a new sustainability paradigm? Journal of cleaner production, 143, рр. 757–768.

12. Kalmykova Y., Sadagopan M., Rosado L. (2018). Circular economy – from review of theories and practices to development of implementation tools. Resources, Conservation and Recycling, 135, рр. 190–201.

13. Oghazi P., Mostaghel R. (2017). What are Circular Business Models (CBM). Available at: https:// innovationmanagement.se/2017/11/16/what-are-circular-business-models-cbm.

14. Melnyk O., Horbal N., Zaliska L., Tiagnyriadko I. (2020). Circular economy model adoption for waste management in Ukraine: European experience / Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration: collective monograph. Riga, Latvia: Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 296 p.

15. Shahbazi K. (2020). 10 circular business model examples. Available at: https://www.boardofinnovation. com/blog/circular-business-model-examples/.

16. Shpak N., Kuzmin O., Melnyk O., Ruda M., Sroka W. (2020). Implementation of a Circular Economy in Ukraine: The Context of European Integration. Resources, 9(8):96. https://doi.org/10.3390/resources9080096.

17. Sunniva A., Bucker Ch., Desguin S., Vaage N., and Saebi T. (2017). Taking Part in the Circular Economy: Four Ways to Designing Circular Business Models (January 30, 2017). Available at: https://ssrn.com/abstract=2908107.

18. Teece D. J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long Range Planning, 43, рр. 172–194.

19. The circularity gap report 2021. Available at: https://www.circularity-gap.world/2021.

20. Thornton A. (2019). These 11 companies are leading the way to a circular economy. WEF. Available at: https://www.weforum.org/agenda/2019/02/companies-leading-way-to-circular....

21. Waste statistics 2018. Statistical Office of the European Communities / EUROSTAT: Regional statistics: Reference guide. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_stati....

22. Wirtz B. W., Pistoia A., Ullrich S., Göttel, V. (2016). Business Models: Origin, Development and Future Research. Long Range Planning, Vol. 49, issue 1, рр. 36–54.

23. Ворфоломєєв М.О. (2020). Циркулярна економіка як невід’ємний шлях українського майбутнього в аспекті глобалізації. Ефективна економіка, № 5, С. 1–7. 

24. Гармонізація системи закупівель в Україні за стандартами ЄС. Available at: https://infobox.prozorro. org/upload/files/main/662/227/yak-brati-uchast-u-publichnikh-zakupivlyakh.pdf.

25. Залунін М. М. (2019). Циркулярна економіка, як передумова забезпечення сталого розвитку. Причорноморські економічні студії, 47 (1), С. 196–201.

26. Зварич І. Я. (2019). Імплементація плану дій ЄС у сфері циркулярної економіки. Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 25 (1), С. 93–98.

27. Зварич Р., Зварич І. (2019). Розширена відповідальність виробника в концепції розвитку циркулярної економіки. Світ фінансів, № 3, С. 76–86.

28. Зелені публічні закупівлі: передача досвіду зі Словаччини в Україну (2018). Available at: https://golocal-ukraine.com/projects/zeleni-publichni-zakupivli-peredach....

29. Ключові факти по ЄЗК від Мінекономіки. КМУ (2021). Available at: https://www.kmu.gov.ua/ storage/app/sites/1/18%20-%20Department/18%20-%20PDF/01.2021%20PMnarada%203/minekonomiki.pdf.

30. Малолітнева В. (2019). Відповідальне державне споживання. Available at: https://voxukraine.org/uk/ vidpovidalne-derzhavne-spozhivannya-yak-tsirkulyarni-zakupivli-mozhut-vryatuvati-svit/.

31. Мельник О. Г., Злотнік М. Л. (2020). Аналізування стану та тенденцій розвитку циркулярної економіки у Львівській області. БізнесІнформ, № 2, С. 125–133.

32. Нечитайло Д. (2020). З чистого аркуша: як працює і чим вигідна циркулярна економіка. Економічна правда. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/09/2/664626/.

33. Сергієнко Л. В. (2017). Впровадження циркулярної економіки в Україні: державно-управлінський аспект: дис... канд. наук з держ. управл.: 25.00.02. Житомир, 265 с.

34. Сталий розвиток і довкілля. UNDP Україна. Available at: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/ uk/home/sustainable-development-and-environment.html.

35. Старчук Р. (2016). Зелені закупівлі: реалії та практика ЄС. Available at: https://edz.mcfr.ua/501488