ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРОНАЗВ ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ТУРИЗМУ

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Охарактеризовано види туризму із використанням кольороназв, які пов’язані із асоціацією туриста з певною подією (червоний туризм), місцем подорожі (зелений, білий, блакитний туризм), бажанням туриста пережити гострі враження чи емоції (чорний туризм), спрямовані на певну категорію туристів (рожевий та сірий туризм) чи є напрямом наукових досліджень, мета яких – охорона туристичної спадщини від будьяких форм злочинності та небезпеки (жовтий туризм). Проаналізовано перспективи розвитку розглянутих видів туризму для Львівської області. Зроблено висновок, що найперспективніші зелений та чорний туризм, менш перспективні – білий та сірий туризм, а рожевий, блакитний та червоний види туризму безперспективні для Львівської області. Введено у науковий обіг новий перспективний вид туризму для Львівщини з використанням кольороназв “червоний” та “чорний”, які є символами ОУНР та складовими її революційного прапора. Під “червоно-чорним туризмом” автор пропонує розуміти різновид туризму, який передбачатиме подорожі місцями, де жив, творив та працював Степан Бандера, а також відвідування інших територій та об’єктів, які відіграли важливу роль у веденні національно-визвольної боротьби Організацією українських націоналістів. 

1. Alva M. (2006). Color me Verizon red, T-Mobile pink and…: Big telecoms are using hues to create brand identity. Investor’s Business Daily, 2006. А07.

2. Герчанівська П. Е. (2013). Колір в українській народній культурі. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Вип. 30. С. 74–81.

3. Сотник Л. І. (2015). Колір і його значення у мистецтві. Вісник ХДАДМ. Теорія мистецтва. Харків. № 6. С. 32–36.

4. Дмитрук О. (2015). Залучення колірного та звукового символізму для маніпуляції свідомістю. Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. № 4. С. 114–118.

5. Дейнега І. О. (2020). Роль фірмових кольорів в управлінні брендами закладів вищої освіти. Економічний форум. № 1. С. 129–135.

6. Блажей І. О. (2018). Значення кольору у формуванні візуальної концепції екологічного бренда. Науковий погляд: економіка та управління. № 3. С. 43–48. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2018-3-61-6.

7. Бурачек І. В., Верстова В. Я., Ярмолюк Д. І. (2020). Психологія кольору з погляду маркетингу. Бізнес-навігатор. Вип. 1. С. 85–90. DOI: https://doi.org/10.32847/business-navigator.57-14.

8. Кубко В. П., Щербак Ю. В. (2016). Особливості використання кольорів у фірмовому стилі. Гілея: науковий вісник. Вип. 107. С. 294–296.

9. Сінельниченко Ю. В., Дубрівна А. П. (2015). Кольорові особливості візуальних повідомлень в рамках комерційної реклами. Вісник Київського нац. ун-ту технологій та дизайну. Серія: Технічні науки. № 3. С. 277–281. 

10. Бучинська О. В. (2015). Психологія кольору як метод якісного маркетингу. Вісник Одеського нац. ун-ту. Серія: Економіка. Т. 20, Вип. 1(1). С. 76–80.

11. Бондаренко І. В. (2008). Особливості використання кольору в процесі проектування інтер’єрів сучасних магазинів. Вісник Харківської держ. академії дизайну і мистецтв. № 11. С. 9–15.

12. Гнатюк Л. Р., Поліщук Я. І. (2014) Використання та роль кольору в дизайні інтер’єрів офісних приміщень. Теорія та практика дизайну, Вип. 5. С. 16–24.

13. Кулик А. В., Швець І. В. (2019) Естетико-психологічна роль кольору в дизайні вхідних груп вбудованих підприємств торгівлі. Культура і сучасність, № 1. С. 198–201. DOI: https://doi.org/10.32461/2226- 0285.1.2019.180802.

14. Кацевич О. В. (2019) Вплив кольору на формування інтер’єрного простору. Культура і сучасність. № 2. С. 176–181. https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.191838.

15. Олійник О. П., Ревва Н. М. (2012) Кольорові рішення малих готелів. Вісник Харківської держ. академії дизайну і мистецтв, № 15. С. 15–18.

16. Museros, L., Sanz, I., Falomir, Z., Buenaño, M. P., & Gonzalez-Abril, L. (2019). Extracting feeling and life-style semantics from hotel images using colour harmony. In: 22nd International Conference of the Catalan Association for Artificial Intelligence, CCIA 2019; Colonia de Sant JordiMallorca; Spain; 23–25 October 2019. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 319, pp. 347–355. DOI: https://doi.org/10.3233/FAIA190145.

17. Özkul, E., Bilgili, B., & Koç, E. (2020). The influence of the color of light on the customers’ perception of service quality and satisfaction in the restaurant. Color Research and Application, 45(6). рр. 1217–1240. DOI: https://doi.org/10.1002/col.22560.

18. Пономаренко Н.С. (2008). Меседжи кольору в корпоративному стилі на прикладі банків Ужгорода. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв, № 10. С. 80–87.

19. Панкратова К. Ю., Васильєва О. С. (2018). Особливості сприйняття кольору споживачем у дизайні упаковки харчових товарів. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, № 6(2). С. 99– 102. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5732-2018-267-6(2)-99-102.

20. Шемеліна Т. А., Козійчук К. О. (2012). Роль колірних асоціацій в дизайні. Теорія та практика дизайну, Вип. 2. С. 133–139.

21. Іншакова І. О., Іншаков А. Є. (2017) Кольорономени на позначення географічних та топографічних найменувань у пам’ятках середньоукраїнської та новоукраїнської мови. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького держ. педагогічного ун-ту, Вип. 16. С. 122–131.

22. Кривошей В. М. (2014) Якого кольору буває економіка? (у вимірах пакувальної індустрії). Упаковка, № 5. С. 14–20.

23. Павлова О. О., Монастирьова Л. В. (2018) Піар-технології в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Том 1, № 36. С. 159–162.

24. Пєвцов Г. В., Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. (2020) Технологія “кольорової революції” як форма інформаційно-психологічної операції стратегічного рівня. Збірник наукових праць Харківського нац. ун-ту Повітряних сил. № 4. С. 19–25. DOI: https://doi.org/10.30748/zhups.2020.66.02.

25. Білий понеділок замість Чорної п’ятниці. Available at: https://24tv.ua/biliy_ponedilok_zamist_ chornoyi_pyatnitsi_n1241697.

26. Півньова Л. (2016). Кольорономени в українській лексиці туризму. Українська мова, № 1. С. 100–110.

27. Yu, C.-E., Xie, S. Y., & Wen, J. (2020). Coloring the destination: The role of color psychology on Instagram. Tourism Management, Vol. 80. October 2020. Article number 104110. DOI: https://doi.org/10.1016/ j.tourman.2020.104110.

28. Yang, C.-Y., & Yuan, S.-T. (2010). Color imagery for destination recommendation in regional tourism. 14th Pacific Asia Conference on Information Systems, PACIS 2010; Taipei; Taiwan; 9–12 July 2010. Р. 1274–1285.

29. Пилипенко Г. М., Прушківська Е. В., Кусакова Ю. О. (2016). Компаративний аналіз розвитку зеленого туризму в Україні та світі. Економічний вісник Нац. гірничого ун-ту. № 3. С. 145–153.

30. Кузьменко Ю. Туризм: экологический, зеленый или сельский? Available at: http://ruraltourism. com.ua/?a=proturizm&id=

31. Гловацька В. В. (2010). Особливості розвитку сільського зеленого туризму як підприємницької діяльності. Інноваційна економіка, № 16. С. 45–48.

32. Про туризм: Закон України від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр. 

33. Про прийняття за основу проекту Закону України про сільський та сільський зелений туризм: Постанова Верховної Ради України від 16 листопада 2004 року № 2179-IV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2179-15.

34. Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про особисте селянське господарство” щодо розвитку сільського зеленого туризму: Постанова Верховної Ради України від 23 травня 2017 року № 2062-VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2062-19.

35. Сердюкова О. М. (2014). Сутність сільського зеленого туризму. Економіка та держава, № 3. С. 87–90.

36. Горішевський П., Васильєв В., Зінько Ю. (2003). Сільський зелений туризм: організація надання послуг гостинності. Івано-Франківськ: місто НВ. 148 с.

37. Гловацька В. В. (2006). Сільський зелений туризм: сутність, функції основи організації. Економіка АПК, № 10. С. 148–155.

38. ГО “Спілка сільського зеленого туризму України”: історія. URL: https://www.greentour.com.ua/ history.

39. Foley M., Lennon J. (1996). JFK and dark tourism: A fascination with assassination. International Journal of Heritage Studies. Taylor & Francis. No 2(4). P. 198–211.

40. Lennon, J. J., & Foley, M. (2000). Dark tourism: Cengage Learning EMEA.

41. Кулиняк І. Я., Жигало І. І., Ярмола К. М. (2020). Містичний туризм: сутність і перспективи розвитку у Львівській області. Бізнес Інформ. № 3. C. 128–137. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3- 128-137.

42. Кулиняк І. Я., Бондаренко Ю. Г., Гвоздь М. Я. (2020). Статистико-соціологічний аналіз ставлення туристів до розвитку містичного туризму на Львівщині. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”, Вип. 4, № 1. С. 22–33. DOI: https://doi.org/10.23939/semi2020.01.022.

43. ЛГБТ-туризм. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ЛГБТ-туризм.

44. ЛГБТ-туризм у Південній Африці. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/ЛГБТ_туризм_ у_Південній_Африці.

45. ЛГБТ-туризм у Бразилії. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/ЛГБТ-туризм_у_Бразилії.

46. Лучший гей-курорт. Available at: https://crimea.ru/luchshiy-gey-kurort.htm.

47. Bloomberg: Іспанія стала лідером у сфері ґей-туризму Європи. Available at: https://www.lgbt. org.ua/news/show_3183.

48. Гей-френдлі. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Гей-френдлі.

49. Spartacus Gay Travel Index 2019. Available at: https://spartacus.gayguide.travel/blog/gay-travel-index2019.

50. Історія ЛГБТ-руху в Україні. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Історія_ЛГБТ-руху_ в_Україні.

51. Де у Львові відпочивають і знайомляться представники ЛГБТ. URL: https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/deu-lvovi-vidpochivayut-i-znayomlyatsya-pr....

52. Як живеться львівським геям? Available at: https://lvivski.in.ua/articles/ak-zivetsa-lvivskim-geam.

53. Kofler M. (2010). Grey Tourism in Australia. Munich, GRIN Verlag, 2010. Available at: https://www.grin.com/document/152198.

54. Bates L. (2004). The Value of Grey Tourism: Maximising the Benefits for Queensland. Queensland Parliamentary Library: Research Brief. No 4.

55. Types of tourism: A Glossary. Available at: https://tourismteacher.com/types-of-tourism-glossary.

56. Зимовий туризм. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Зимовий_туризм.

57. Корнійчук Ю. (2019). Зимовий відпочинок 2019: небанальні та бюджетні місця України для катання на лижах та сноубодрі. Available at: https://www.unian.ua/tourism/lifehacking/10394382-zimoviy-vidpochinok201....

58. Зимовий туризм: якщо відпочивати – то тільки на Закарпатті. Available at: http://uzhgorod.in/ ua/statti/2015/zimovij_turizm_yakscho_vidpochivati_to_til_ki_na_zakarpatti_foto.

59. Гамкало М. З., Кюріні-Поплавські Л. (2018). Розвиток гірськолижного туризму в Львівській області. Географія та туризм, Вип. 43. К.: Альфа-ПІК. С. 83–93.

60. Tonazzini D., Fosse J., Morales E., González A., Klarwein S., Moukaddem K., Louveau O. (2019). Blue Tourism – Towards a sustainable coastal and maritime tourism in world marine regions. Edited by eco-union. Barcelona. 2019. 152 p. 61. Yellow Tourism. URL: https://geolabinstitute.org/en/yellow-tourism. 

62. Papathanassis А., Katsios S., Dinu R. N. (2017). “Yellow Tourism” – Crime & Corruption in Tourism”, Journal of Tourism Futures, Vol. 3, Issue 2, рр. 200–202, DOI: https://doi.org/10.1108/JTF-09-2017-060.

63. Красный туризм. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Красный_туризм.

64. Водопьянова А. “Красный туризм” – это своего рода паломничество для китайских граждан. Available at: http://rusturinvest.ru/article/krasnyy-turizm-eto-svoego-roda-palomniche....

65. Терещук Г. (2014) Червоно-чорний прапор став символом протестної боротьби – геральдист. Радiо Свобода. 03 лютого 2014 р. Available at: https://www.radiosvoboda.org/a/25251033.html.

66. Про присвоєння С. Бандері звання Герой України: Указ Президента України від 20 січня 2010 року № 46/2010. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/46/2010.

67. Бандерштадт. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Бандерштадт.

68. Подорож місцями Степана Бандери / Краєзнавчо-туристичний портал “Край”. Available at: http://www.kray.org.ua/2878/mandrivky/podorozh-mistsyami-stepana-banderi.

69. У Пустомитах започатковують “кольоровий” фестиваль. Available at: https://www.ukrinform.ua/ rubric-tourism/2769209-u-pustomitah-zapocatkovuut-kolorovij-festival.html.

70. Бігус М. М., Гальків Л. І., Добушовський П. А. (2020) Туристичний бізнес під впливом сучасних змін, зумовлених світовими викликами. Науковий погляд: економіка та управління, № 3 (69). С. 7–12. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2020-69-1.

71. Прокопишин-рашкевич Л. М., Шадурська Б. О., Петрович Й. М. (2020). Індустрія туризму в Україні: перспективні напрями та виклики сучасності. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”, Т. 4, № 1. С. 72–82. DOI: https://doi.org/10.23939/semi2020.01.072.

72. Петрович Й. М., Бондаренко Ю. Г., Просович О. П. (2019). Інституційне середовище як важлива передумова розвитку рекреаційно-туристичної сфери. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”, № 3. С. 3–15. DOI: https://doi.org/10.23939/semi2019.03.003.