СТАЛИЙ РОЗВИТОК І СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Досліджено прояви соціальної відповідальності підприємств, держави і громадян як реакції на агресивну війну росії проти України. Доведено, що війна негативно впливає на всі цілі сталого розвитку і знівелювала досягнення України останніх років у цьому напрямі. Проаналізовано прояви соціально відповідальної позиції на макроекономічному, мікроекономічному та особистісному рівнях. Сформульовано перелік основних принципів, які є основою прийняття відповідальних рішень. Зроблено висновок, що пріоритетною метою для повоєнної України буде ціль 1 – подолання бідності, а соціально відповідальні підходи залишаться важливими й у час повоєнного відновлення. 

1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) (2022). Цілі сталого розвитку: Україна. Retrieved from https://mepr.gov.ua/files/docs

2. Організація обєднаних націй Україна (2021). Моніторинговий звіт щодо досягнення Цілей сталого розвитку 2020. Retrieved from https://ukraine.un.org/uk/151095-monitorynhovyy-zvit-shchodo-dosyahnenny...

3. Khaled, R., Ali, H., & Mohamed, E. K. A. (2021). The sustainable development goals and corporate sustainability performance: Mapping, extent and determinants. Journal of Cleaner Production, 311, 127599. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127599

4. Latapí Agudelo, M. A., Jóhannsdóttir, L., & Davídsdóttir, B. (2019). A literature review of the history and evolution of corporate social responsibility. International Journal of Corporate Social Responsibility, 4, 1. Retrieved from https://doi.org/10.1186/s40991-018-0039-y

5. Douglass С. North (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge. Cambridge University Press

6. Буряк Є. В., Редько К. Ю., Чорновол А. О., Орленко О. В. (2022). Соціально-економічні аспекти сталого розвитку України в умовах війни (євроінтеграційні аспекти). Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Вип. 34. С. 135–143. http://dx.doi.org/10.5281/ zenodo.7221052

7. Волинець У. (2013). Моделі соціальної відповідальності. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. № 20(1). С. 117–122. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vlnau_econ_2013_20%281%29__21

8. Грішнова О. А. (2011). Соціальна відповідальність у контексті подолання системної кризи в Україні. Інститут демографії і соціальних досліджень. С. 39–46. Retrieved from https://dse.org.ua/arhcive/15/3.pdf

9. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін. Київ: КНЕУ, 2012. 501 с.

10. Крикавський Є. В., Мащак Н. М. (2018). Перспективи імплементації соціальної відповідальності бізнесу у діяльність транспортної галузі. ScienceRise. № 11. С. 18–24. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/ UJRN/texc_2018_11_5

11. Кузьмін О. Є., Пирог О. В., Чернобай Л. І., Станасюк Н. С., Пасінович І. І. (2021). Основи корпоративної соціальної відповідальності: стратегії та ділові практики: навч. посіб. Київ: Кондор. 244 с.

12. Кузьмін О. Є., Станасюк Н. С., Уголькова О. З. (2021). Соціальна відповідальність бізнесу: поняття, типологія та чинники формування. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. № 2 (6). https://doi.org/10.23939/smeu2021.02.056 

13. Олійник О. О. (2016). Соціальна відповідальність. Рівне: НУВГП. 222 с.

14. Руденко О. В., Кондратюк О. М., Горєва А. С. (2020). Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, обліковий аспект та нефінансова звітність. Ефективна економіка. № 11. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.102

15. Meadows D., Randers J., Behrens W. (1972). The limits to growth. Universe books. 368 р.

16. Pasinovych, I., & Myskiv, G. (2022). Ukrainian context of sustainable development and the role of business in its achievement. Regional Science Policy & Practice. https://doi.org/10.1111/rsp3.12619

17. SDG Cоmpass (2015). The guide for business action on the Sustainable Development Goals. United Nations Global Compact.

18. European Commission (2022). Corporate social responsibility & Responsible business conduct. Retrieved from https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/corporate-social-res...

19. ISO 26000:2010 (2011). Guidance on social responsibility, and OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Retrieved from https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100418.pdf

20. Верховна Рада України (2006). Конвенція про захист цивільного населення під час війни. Женева. 1949. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_154#Text

21. UNCTAD 2022. Tapering in a Time of Conflict. Retrieved from https://unctad.org/system/files/officialdocument/tdr2021-update1_en.pdf

22. The Еconomic Тimes (2022). The crisis in Ukraine may lead to civil unrest in other countries. Retrieved from https://economictimes.indiatimes.com/news/ international/business/ukraine-crisis-could-lead-to-civil-unrest-inother-countries-warns-imf-chief-kristalina-georgieva/articleshow/90475987.cms

23. Eurosif (2022). Eurosif statement on the Russian Federation’s unlawful invasion of Ukraine. Retrieved from https://www.eurosif.org/press-room/unlawful-invasion-of-ukraine-statemen...

24. UNCTAD (2022). Ukraine war risks further cuts to development finance. Retrieved from https://unctad.org/news/ukraine-war-risks-further-cuts-development-finance

25. World Bank says Ukraine has tenfold increase in poverty due to war (2022). Retrieved from https://www.reuters.com/world/europe/world-bank-says-ukraine-has-tenfold...

26. Еuronews (2022). Ukraine war food price spikes may push 40 million into extreme poverty-development group. Retrieved from https://www.euronews.com/2022/03/19/uk-ukraine-crisis-food-poverty

27. Unicef (2022). More than half of Ukraine’s children displaced after one month of war. Retrieved from https://www.unicef.org/press-releases/more-half-ukraines-children-displa...

28. United Nations (2022). Secretary-General’s remarks to press on the war in Ukraine. Retrieved from https://www.un.org/sg/en/node/262541

29. Звіт KSE Institute станом на листопад 2022 року. (2022). Retrieved from https://kse.ua/ua/about-theschool/news/na-listopad-2022-roku-zagalna-sum... mlrd/ (дата звернення: 28.12.2022).

30. The Guardian (2022). Ukraine economy could shrink by up to 35% in 2022, says IMF. Retrieved from https://www.theguardian.com/business/2022/mar/14/ukraine-economy-shrink-...

31. МВФ прогнозує сповільнення світової економіки через війну в Україні (2022). Retrieved from https://finclub.net/ua/news/mvf-pronozuie-spovilnennia-svitovoi-ekonomik...

32. Eurosif (2022). Eurosif statement on the Russian Federation’s unlawful invasion of Ukraine Retrieved from https://www.eurosif.org/press-room/unlawful-invasion-of-ukraine-statemen...

33. Понад тисяча міжнародних компаній відмовилися піти з російського ринку (2022). KSE. Retrieved from https://www.unian.ua/economics/other/bilshe-tisyachi-mizhnarodnih-kompan...

34. Портал оперативних даних. Ситуація з біженцями в Україні. Retrieved from https://data2.unhcr.org/ en/situations/ukraine

35. Франція оприлюднила план пом’якшення впливу санкцій на Росію (2022). Retrieved from https://www.france24.com/en/europe/20220316-france-unveils-plan-to-mitig...

36. Who is More Powerful – Countries or Companies? (2021). Retrieved from https://howmuch.net/articles/ putting-companies-power-into-perspective

37. Christine H. Fox & Emelia S. Probasco (2022). Big Tech Goes to War. Retrieved from https://www. foreignaffairs.com/ukraine/big-tech-goes-war

38. Центр “Розвиток КСВ” (2022). Каталог дій компаній. Retrieved from https://csr-ukraine.org/catalogactions-of-companies-in-the-russian-ukrai...