ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ: РОЛЬ, ПЕРЕВАГИ ТА ВИКЛИКИ ВИКОРИСТАННЯ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто важливу для сучасного бізнесу тему – роль, переваги та виклики використання цифрових інструментів у маркетинговому менеджменті підприємств. У сучасних умовах цифровізації, коли технології швидко розвиваються, важливо розуміти, як підприємства можуть ефективно використовувати ці інструменти для забезпечення свого успіху. У статті розглянуто ключові ролі цифрових інструментів у сучасному маркетинговому менеджменті вітчизняних підприємств: залучення та збереження аудиторії, підвищення обізнаності про бренд, персоналізація комунікації, підвищення ефективності реклами, вимірювання результатів, взаємодія з аудиторією, глобальний доступ. Виокремлено популярні цифрові інструменти маркетингового менеджменту, що охоплюють широкий спектр технологій, онлайн-платформ і вебсервісів, які допомагають підприємствам взаємодіяти з аудиторією, просувати свої продукти чи послуги та вимірювати ефективність своїх маркетингових зусиль, зокрема таких, як вебсайт, контент-маркетинг, пошукова оптимізація сайту, пошукова реклама, соціальні медіа, електронна пошта, вебаналітика, технології віртуальної та доповненої реальності, чат-боти, QR-кодування. Розглянуто переваги та звернено увагу на виклики, пов’язані із використанням цифрових інструментів у системі маркетингового  менеджменту підприємств. Стаття є корисним джерелом для фахівців з маркетингу та підприємців, які прагнуть розуміти роль цифрових інструментів, переваги та виклики їх використання у сучасному маркетинговому менеджменті.

1. Digital в Україні 2022: тренди українського Інтернету та вплив війни / CASES MEDIA. URL: https://cases.media/article/digital-v-ukrayini-2022-trendi-ukrayinskogo-....
2. Ажажа М., Венгер О., Фурсін О. Концепція цифрового маркетингу 4.0: еволюція, характеристика, типологія. Humanities studies. 2023. Вип. 14. С. 135–147. DOI: 10.32782/hst-2023-14-91-16.
3. Головачов І. А. Стратегії цифрового маркетингу підприємства. Інтернаука: міжнар. наук. журнал. Серія: Економічні науки. 2023. No 2. С. 95–100. DOI: 10.25313/2520-2294-2023-2-8658.
4. Бондаренко О. С., Цимбаленко Н. В. Цифрові інструменти в торговельному маркетингу. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2022. No 28. С. 65–76. DOI: 10.33813/2224-1213.28.2022.6.
5. Рубан В. Сучасні інструменти цифрового маркетингу. Вісник ХДУ. Серія: Економічні науки. 2018. No 1(30). С. 143–146.
6. Сохецька А.В. Цифрові маркетингові інструменти для розвитку бізнесу: ретроспективний аналіз, сучасні тенденції, напрями розвитку. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 50(1). С. 7–12. DOI:10.32843/bses.50-1.
7. Kisiołek A., Karyy O., Kulyniak I. The Concept of a Digital Marketing Communication Model for Higher Education Institutions. In: Raj, J.S., Shi, Y., Pelusi, D., Balas, V.E. (eds) Intelligent Sustainable Systems. Lecture Notes in Networks and Systems, 2022, Vol. 458, 75–89. Springer, Singapore. DOI: 10.1007/978-981-19-2894-9_6.
8. Шпак Н. О., Грабович І. В. Тенденції розвитку інструментарію маркетингу підприємств в умовах  диджиталізації. Бізнес Інформ. 2021. No 9. C. 259–265. DOI: 10.32983/2222-4459-2021-9-259-265.
9. Недопалко Н. М. Інструменти цифрового маркетингу: теоретичний аспект. Економіка. Менеджмент.Бізнес. 2020. No 2. С. 43–48. DOI: 10.31673/2415-8089.2020.024349.
10. Кравченко Т. І., Оладокун О. С. Застосування інструментів та технік цифрового маркетингу для сталого бізнесу. Вчені записки університету “КРОК”. Серія: Економіка. 2021. Вип. 4. С. 114–119. DOI: 10.31732/2663 -2209 -2021- 64-114-119.
11. Український інститут майбутнього. Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu....
12. Gaol J. L., Ichsan R. N. Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing. Quality – Access to Success, 2022, Vol. 23(191), 228–233. DOI: 10.47750/QAS/23.191.27.

13. Окландер М. А., Романенко O. O. Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет-маркетингу. Економічний вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. 2015. No 12. С. 362–371.
14. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Київ, 2020. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf.
15. Щербак О. Правове регулювання електронної торгівлі. Delta International Services. URL: https://disua.com.ua/uk/elektronna-torgivlya-ukrayinska-ta-svitovaprakty....
16. Шпак Н. О., Грабович І. В., Сoрока В. Цифровий та інтернет-маркетинг: співвідношення понять. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. 2022. Вип. 1, No 9. С. 143–156. DOI: 10.23939/semi2022.01.143.
17. Diaz E., Esteban Á., Carranza Vallejo R., Martín-Consuegra Navarro D. Digital tools and smart technologies in marketing: a thematic evolution. International Marketing Review, 2022, Vol. 39(5), 1122–1150. DOI: 10.1108/IMR-
12- 020-0307.

18. Просович О. П., Боцман Ю. С. Маркетплейс як дієвий інструмент цифрового маркетингу. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: “Проблеми економіки та управління”. 2018. No 897. Вип. 2. С. 32–38.
19. Vo M.S., Huynh D.Q.V., Nguyen G.H. et al. The impact of Marketing Communication Content Distributed on Social Networks on Electronic Word-of-Mouth. Journal of Distribution Science, 2022, Vol. 20(5), 65–74. DOI:
10.15722/jds. 20.05.202205.65.

20. What is Content Marketing? / Content Marketing Institute. URL: https://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing.21. Cushman M. Search engine optimization: What is it and why should we care? Res Pract Thromb Haemost, 2018, Vol. 2(2), 180–181. DOI: 10.1002/rth2.12098.
22. Desktop, Mobile & Tablet Search Engine Market Share Ukraine / Statcounter Global Stats. StatCounter Global Stats. URL: https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/desktop-mobile-tab....
23. CFI Team. Pay-Per-Click (PPC) / Corporate Finance Institute. URL: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/valuation/pay-per-click-ppc.
24. Уголькова О. З. Цифровий маркетинг та соціальні мережі. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2021. No. 3(1). С. 146–152. https://doi.org/10.23939/smeu2021.01.146.
25. Önder I., Berbekova A. Web analytics: more than website performance evaluation? International Journal of Tourism Cities, 2022, Vol. 8(3), 603–615. DOI: 10.1108/IJTC-03-2021-0039.