ДОСЛІДЖЕННЯ СЕГМЕНТУ ЕКСПРЕС-ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ В УКРАЇНІ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Автори: 
Shandrivska O. E., Kuziak V.V., Shandrivskyi V.A.

Lviv Polytechnic National University Department of Marketing and Logistics

Досліджено сегмент експрес-доставки вантажів та проблеми їх розвитку в Україні: актуальність та чинники розвитку сегменту “СЕР”; основні структурні показники діяльності суб’єктів господарювання в сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності; обсяг та структуру наданих послуг підприємствами пошти та зв’язку; рівень доходів підприємств від надання послуг пошти та зв’язку тощо. Проаналізовано проблеми розвитку сегменту “СЕР” та надано рекомендації щодо удосконалення їх діяльності (запроваджувати методи нецінової конкуренції, подальше поглиблення спеціалізації/диверсифікації (залежно від умов розвитку) та застосування прогресивних форм обслуговування споживачів з врахуванням факторів комплексності постачання, обсягу надання додаткових послуг, прямих довготермінових зв’язків). Розглянуто чинники сприяння діяльності надавачів послуг експрес-доставки (технікотехнологічні: оптимізація маршрутів перевезень вантажів, удосконалення систем оброблення та перевезення вантажів, механізація та автоматизація у сфері виробництва, застосування сучасних інфокомунікаційних технологій; організаційні: вдосконалення  організаційних структур управління та перерозподіл функціональних обов’язків, покращення організації виробництва і праці; економічні: уніфікація та стандартизація існуючих послуг на засадах структуризації показників якості послуг та кількісного визначення їх параметрів, встановлення нормативних рівнів якості пересилання вантажів, економічне стимулювання щодо забезпечення надання високоякісних послуг).

1. Шандрівська О. Є., Шмід Ю. В., Сопільник Л. І. Вплив структурних характеристик транспортного ринку на формування цінової політики на цільових ринках // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Логістика”.– 2012. – № 749. – С.512–518. 2.Статистичний щорічник України за 2012 р. // За ред. О. Г. Осауленка. – К., 2013. – 551 с. 3. Статистичний щорічник України за 2013 рік // За ред. О. Г. Осауленка. – К., 2014. – 534 с. 4. Шандрівська О. Є., Кузяк В. В., Кошкалда А. О. Структуризація послуг з експрес-доставки в Україні // Тези доповідей X Міжнар. наук.-практ. конф. “Маркетинг та логістика в системі менеджменту”. – Львів (6-8 листопада 2014 р.): Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2014. – С. 553–554.  5. Чухрай Н. І. Перевізники чи логістичні оператори? [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://www.translog.com.ua/archive/131/number13/print/1. 6.Курьерская служба “САТ” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sat.ua/new/ru/services/express/?utm_source=Google&utm_ medium=cpc&utm_campaign=express_delivery&gclid=CMT_tJmRqsECFaHMtAod9CAAjA. 7. DHL [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dhl.com.ua/ru/express.html. 8. “Міст Експрес” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.meest-express.com.ua/index.php?serv_expres_ dostavka=&lng=ru. 9. Pony Express [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ponyexpressua.com/services_delivery_on_time.php. 10. TNT Еxpress [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tnt.com/express/ru_ua/site/home/services/express_delivery_ser.... 11. “ Автолюкс” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.autolux.ua/cargo_about/. 12. “ Ін-Тайм” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intime.ua/. 13. SkyNet Worldwide Express [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.skynet-cis.com.ua/postage/prices/. 14. “Нова пошта” [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://novaposhta.ua/.