СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Автори: 
Vynnychuk R.

Natsional'nyy universytet «L'vivs'ka politekhnika» kafedra menedzhmentu personalu ta administruvannya

Обґрунтовано доцільність системного підходу до розвитку персоналу організації. Розглянуто структуру системи розвитку персоналу та запропоновано авторський підхід до цього питання з врахуванням особливостей та всіх напрямів розвитку персоналу. Особливий акцент зроблено на принципах, які впливають на формування системи розвитку персоналу, а також охарактеризовано специфіку кожного з напрямів розвитку персоналу.

1. Петрович Й. М., Винничук Р. О. Концептуальні підходи до розвитку персоналу організації /  Й. М. Петрович, Р. О. Винничук // Економічний часопис-ХХІ, 2014. – № 3-4(2). – С.27–30.  2. Дороніна М. С. Управління економічними та соціальними процесами підприємства: монографія. – Харків: Вид.ХДЕУ, 2002. – 432 с. 3. Колпаков В. М. Управление развитием персонала : Учеб. пособие для студентов вузов. / В. М. Колпаков. – К.: МАУП, 2005. – 712 с. 4. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу: Навчальний посібник / В. А. Савченко. – К.: КНЕУ, 2002. – 351с. 5. Щекин Г. В. Социальная теория и кадровая политика: монография. / Г. В. Щекин. – К.: МАУП, 2000. – 576 с.