ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто теоретичні засади прибутку, проаналізовано сутність та значення результативних показників діяльності. Здійснено розрахунки на основі статистичних даних підприємств та проведено дослідження впливу головних факторів на результативні показники діяльності організацій, виділено їхні основні проблеми та заходи підвищення ефективності господарювання.

1. Турило А. М. (2010) Теоретико-методичні засади визначення фінансової ефективності на підприємстві, Фінанси України. № 11. 87–92. 2. Ляпіна Н. С. (2010) Теоретико-методичні підходи до визначення прибутковості, Держава та регіони. № 3. 96–100. 3. Ушеренко С. В. (2010) Прибутковість підприємства: теоретичні основи дослідження, Формування ринкових відносин, № 12. 144–147. 4. Шмиголь Н. М. (2010) Аналіз методів формування доходів підприємства в ринковій економіці, Держава та регіони, № 2. 233–236. 5. Гавалешко С. В. (2012) Рентабельність підприємства та шляхи його підвищення, Економікс. № 10. available at: www.rusnauka.com/ 10_DN_2012/ Economics/10_106158.doc.htm. 6. Зінченко О. А. (2011) Нормативний метод визначення якості прибутку підприємства. Актуальні проблеми економіки. № 3. 110–114.