Шляхи підвищення ефективності збутової діяльності підприємств харчової промисловості України в умовах міжнародної економічної діяльності

2023;
: cc. 150 - 158
1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено способи підвищення ефективності збутової діяльності підприємств харчової промисловості України в умовах міжнародної економічної діяльності. Автори розглядають сучасні тенденції розвитку цієї галузі, а також аналізують проблеми, які виникають під час збуту продукції. Дослідження охоплює аналіз різних стратегій збуту та рекомендації щодо їх використання, а також вивчення важливості побудови відносин зі споживачами та оптимізації процесів управління збутом. Результати дослідження можуть бути корисними для підприємств харчової промисловості, які прагнуть підвищити ефективність своєї збутової діяльності та збільшити прибутковість.

 1. Міщенко Г. Г. (2002). Комерційний маркетинг у бібліотечній сфері. Вісник Книжкової палати, 7(72). C. 23–26
 2. Мочерний С. В. (2006). Економічний енциклопедичний словник. Львів: Світ. 568 с.
 3. Біленький О. Ю. (2005). Стратегічне управління збутом на підприємстві: автореф.; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Донецьк. 18 с.
 4. Гавришко Н. В. (2001). Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: управлінський аспект (на прикладі підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості України: автореф.; Терноп. акад. нар. госп-ва. Тернопіль. 19 с.
 5. Балабаниць А. В. (2000). Збутова діяльність торговельних підприємств в умовах маркетингової орієнтації : автореф.; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі. Донецьк. 20 с.
 6. Апопій В. В., Міщук І. П., Ребицький В. М., Рудницький С. І., Хом`як Ю. М. (2018). Організація торгівлі: підручник 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Центр учбової літ. 632 с.
 7. Державна служба статистики України (2022). Економічна статистика / Економічна діяльність / Про- мисловість. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/prom.htm
 8. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (2022). Харчова і переробна промисловість України    URL:    https://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=UA&id=d6d301c2--b4c2
 9. GlobeNewswire (2022). Global Food Service Market Size to Grow by USD 4431.5 Billion, Revenue Forecast, Company Ranking, Competitive Landscape, Growth Factors, And Trends, Vantage Market Research. URL: https://www.globenewswire.com/en/news    release/2022/05/24/2449485/0/en/Global-    Food-Service-Market.html
 10. Міністерство аграрної політики та продовольства України (2022). Сільський розвиток. URL: https://minagro.gov.ua/tag/rozvitok-silskih-teritorij
 11. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (2022). Український бізнес під час війни. URL: http://www.ier.com.ua/ua
 12. Митрохіна Ю. П. (2006). Стратегічний підхід до управління збутом підприємств в умовах маркети- нгової орієнтації. Торгівля і ринок України, 11. C. 71–79.
 13. Войтенко І. (2016). Теоретичні підходи до побудови збутової мережі промислового підприємства.Економічна думка, 4. C. 193–199.