СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"
Authors: 

K. V. Protsak, O. P. Prosovych

Lviv Polytechnic National University Department of Management of Organisations

Проаналізовано особливості діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Представлено статистичні дані щодо чисельності ОСББ за регіонами та в Україні загалом. Досліджено проблеми, з якими стикаються у своїй діяльності ОСББ, серед яких виокремлено законодавчі, економічні та організаційні. Під час дослідження виявлено, що найсуттєвішою проблемою є небажання мешканців брати на себе відповідальність за участь в утриманні власного житла. Зазначено: якщо мешканці не зможуть самоорганізуватись, то управляти будинком буде управляюча компанія. Наведено причини, через які ОСББ рідко наважуються на кредит. Найсуттєвішими з них є високі відсоткові ставки за кредитами, низька платоспроможність населення України, відсутній на законодавчому рівні механізм відшкодування пільг і субсидій за внесками на повернення кредиту малозабезпеченими мешканцями. Порівняно різні методи управління багатоквартирними будинками згідно з чинним законодавством. Проаналізовано переваги ОСББ порівняно з управителями та управляючими компаніями. Запропоновано розробити чіткіші механізми вирішення проблем утримання багатоквартирного житла, зокрема тих, які б стосувались зношеного та аварійного житлового фонду.

1. Закон України “ Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” від  29 листопада 2001р № 2866-ІІІ. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2866-14.  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1521 “Про реалізацію Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1521-2002-%D0 %BF 3. Закон “ Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” (2015) Відомості Верховної Ради (ВВР), № 29,  ст. 262, Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/417-19 4. Браславець Ю. Ю. (2015) Проблеми визначення правового становища об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, Порівняльно-аналітичне право. №5. 96–98. 5. Гура Н. (2016) Що заважає сформувати ефективного власника житла, Урядовий кур’єр. № 103 .6. ОСББ INFORM: Інформаційний ресурс для співвласників багатоквартирних будинків (2016) Available at: http://www.osbb-inform.com.ua/2015/11/17/790/ 6. Інформація про кількість створених ОСББ по регіонах України на 01.07.2016 (2016) Сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Available at : http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/zhitlova-politika/... 7. Миськевич Т. (2016) Проблеми та ризики реформування сфери управління багатоквартирними будинками в Україні, Сайт центру досліджень соціальних комунікацій, Available at: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view= article&id=1078. 8. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: практичні поради. (2011) Практичний посібник, Інститут міста, Львів, 129с. Available at : www.urbanproject.lviv.ua/.../ArticleFiles_32_OSBB_2_book.pdf 9. Процак Х. (2016) Станом на 1 липня у Львові є 832 ОСББ, динаміка щодо створення нових ОСББ за останні місяці позитивна, Сайт Львівської міської ради, Available at: http://city-adm.lviv.ua/news/ city/osbb/233259-stanom-na-1-lypnia-u-lvovi-ie-832-osbb-dynamika-shchodo-stvorennia-novykh-osbb-zaostanni-misiatsi-pozytyvna 10. Ревунова І. (2016) Ви маєте усвідомити відповідальність за своє житло. Поради німецьких експертів львів’янам, які живуть в історичних будинках. Інформаційний Інтернет портал ZAXID.NET. Available at: http://zaxid.net/news/show News.do?vi_mayete_usvidomiti_vidpovidalnist_za_svoye_zhitlo&objectId=1375295 11. 70 % українських будинків непридатні для життя /інформаційний портал ZNAJ.UA/, Available at: http://znaj.ua/news/regions/49737/70-ukrayinskih-budinkiv-ye-nepridatnim....