Особливості забезпечення якості та тарифного регулювання послуг теплопостачання

2023;
: cc. 269 - 278
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет "Львівська політехніка"

Розглянуто стан надання теплопостачальних послуг. Систематизовано показники якості послуг централізованого теплопостачання. В результаті дослідження якості послуг теплопостачання виявлено, що така оцінка зводяться до мінімальних технічних вимог та умов взаємовідносин зі споживачами. Для підвищення якості теплопостачальних послуг запропоновано впровадити моніторинг на основі розрахунку інтегрального показника якості, який включає такі складові як комерційна якість послуг теплопостачання, безперервність надання, доступність та технічна якість.

 1. Закон України «Про теплопостачання» Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 28,ст.373
 2. Закон України «Про житлово-комунальні послуги». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, №1, ст.1
 3. Закон  України  «Про  державне  регулювання  у  сфері  комунальних  послуг».  Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 49, ст.571
 4. Закон України «Про природні монополії» Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 30, ст.238
 5. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»/ Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 23, ст.158
 6. Закон України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопоста- чання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності» Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 23, ст.158
 7. Теремецький В. Удосконалення адміністративно-правового забезпечення відносин у сфері житлово-комунального господарства. Актуальні проблеми правознавства. 2 (22)/2020. С. 59-64 DOI: 10.35774/app2020.02.059
 8. Величко В.В., Гайденко С.Н. Актуальні питання управління підприємствами житлово-кому- нального господарства в сучасних економічних умовах. Економіка і суспільство. 2016. Випуск 4. С.119-126. URL:     https://economyandsociety.in.ua/journals/4_ukr/18.pdf
 9. Бізонич Д. В. Фінансові ресурси підприємств житлово-комунального господарства в умовах децентралізації сучасної України. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 11. С. 90–97. DOI: 10.32702/2306- 6814.2021.11.90
 10. Іваннікова Н. А. Дослідження ресурсного потенціалу підприємства житлово-комунального господарства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 3. 2015. С. 154-158 URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/3_2015ua/37.pdf
 11. Дідур, С., Глухова, В., Кравченко, Х. Аналіз та оцінка прозорості діяльності комунальних підприємств в умовах децентралізації. Економіка та суспільство, 2021. (24). https://doi.org/10.32782/2524- 0072/2021-24-39
 12. Шелест, О., & Бабічев, А. (2023). Ресурсна забезпеченість бюджету територіальної громади під час воєнного стану. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка, 15(30). https://doi.org/10.33296/2707-0654-15(30)-17
 13. Задорожна С. М. Актуальні питання кадрового забезпечення об’єднаних територіальних гро- мад в Україні / С. М. Задорожна // Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. - 2017. - № 1. - С. 34-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pandr_2017_1_7.
 14. Ющенко Н.Л. Основні типи сітьових моделей у плануванні проєктів зі скорочення втрат енергоресурсів у мережах теплопостачання та управлінні ними задля зниження рівня енергетичної бідності домогосподарств в Україні. Науковий погляд: економіка та управління, №4 (70) / 2020 С. 110-117 DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2020-70-18
 15. Палагін О.В., Багацький В.О.,. Багацький О.В. Новий підхід до визначення якості комунальних послуг. Control systems & computers. 2020. № 4. С. 14-20. DOI https://doi.org/10.15407/usim.2020.04.014
 16. Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» методологія моніторингу якості послуг у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення. К. 2016. 70с.
 17. Цибань А. А. До питання цивільно-правовї відповідальності за порушення виконання договору про надання послуг із централізовного опалення. Київський часопис права. 2021. № 4. С. 143-148 DOI https://doi.org/10.32782/klj/2021.4.20
 18. Гелетуха Г.Г. Желєзна Т.А. Баштовий А.І. Аналіз моделей функціонування сектору цен- тралізованого теплопостачання країн європейського союзу. Частина 1 Пром. теплотехника, 2016, т. 38, No4 DOI:   https://doi.org/10.31472/ihe.4.2016.07
 19. Більшість українців страждає від енергетичної бідності через високі тарифи – USAID. URL: https://thepage.ua/ua/news/elektroenergiya-v-ukrayini-znachno-dorozhcha-...  (дата    звернення: 19.10.2023)